Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Čistírna odpadních vod v Nerje bude využívat technologie Biostyr™ a Hydrotech™

Společnost Veolia zahájila v roce 2016 v městě Nerja (Malaga, Španělsko) intenzifikaci čistírny odpadních vod města, která zajistí splnění náročné požadavky na čištění odpadních vod. Realizace bude provedena inovativní kombinací patentovaných technologií VEOLIA - biofiltrace Biostyr™ a dočištění v zařízení diskových filtrů Hydrotech. ČOV slouží pro 100 000 obyvatel a po uvedení do provozu zásadně sníží vnos organického znečištění i nutrientů do pobřežních vod a přispěje k zlepšení podmínek místního cestovního ruchu.

Vlastní technologie Biostyr™ (https://youtu.be/RW1kv4Cmc0w) byla navržena pro maximální kapacitu 25 000 m3/den a mimo odstranění nutrientů významně sníží i zbytkové organické znečištění i zůstatková množství nerozpustěných látek ze stávajícího odtoku z ČOV a to nad rámec evropských předpisů. BiostryrTM představuje pokročilý postup biofiltrace s pevným ložem ve vznosu, jehož cílem je zajištění biologického čištění a odstranění nerozpustných látek i nutrientů. Tato technologie je velmi účinná, přitom provozní náklady jsou vhodnou volbou patentovaného nosiče (filtračního médium je Biostyrene™) minimální. Zajímavé na tomto řešení je přímé zařazení do čistírenské linky a nahrazení standardních usazovacích nádrží touto technologií. Přesto bude garantovaná kvalita odtoku pod 25 mg/l BSK5. Díky svému designu je Biostyr™ schopný čistit odpadní vodu a minimalizovat zápach z ČOV, a tak přispívat k jejímu bezproblémovému začlenění do prostředí města.

Za biofiltraci je zařezena i mechanická filtrace Hydrotech, která umožňuje další využití dočištěných vod. Až 25 000 m3/den vod se tak bude vracet k dalšímu využití pro zavlažování. Pro dočištěnou vodu jsou garantovány parametry, požadované místní legislativou pro zavlažování recyklovanými vodami - nerozpuštěné látky pod 15 mg/l a méně než 1 vajíčko helmintů na 10 l vody.

Antonio Hernando, ředitel VEOLIA španělské pobočky Veolia, k tomuto projektu uvedl: „Jsme velmi rádi, že jsme mohli přispět svou technologií k vybudování nové čistírny odpadních vod v Nerje a zajistit tak čištění odpadních vod v souladu s evropskými standardy s ohledem na životní prostředí na Costa del Sol ".

V České republice má supermoderní technologii BiostyrTM k dispozici například město Hradec Králové na své městské čistírně odpadních vod, kde slouží jako terciální stupeň pro řízenou denitrifikaci vyčištěných odpadních vod.


Ondřej Beneš, obchodní ředitel pro rozvoj Voda ČR/SR, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. (ondrej.benes@veolia.com) 

redakce, 2. 11. 2016