Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Co je Aquafed?

AquaFed je mezinárodní asociací soukromých provozovatelů vodovodů a kanalizací.

  • AquaFed je uznáván mezinárodními organizacemi jako představitel soukromého vodohospodářského sektoru.
  • AquaFed umožňuje členství všem privátním společnostem, které zajišťují veřejné služby v oblasti vodovodů a kanalizací, a to bez ohledu na jejich velikost či geografický původ.
  • AquaFed zastupuje v současné době více než 300 soukromých provozovatelů ze 40 zemí světa (údaj z listopadu 2012).
  • Jednotliví provozovatelé jsou v asociaci zastoupeni buď přímo nebo prostřednictvím svých národních sdružení (jako je tomu v případě ČR).
  • AquaFed se účastnil nebo byl zastoupen např. na summitu v Riu de Janeiro „Rio+20 Summit“ v roce 2012, na 6. Světovém fóru o vodě v roce 2012 či na 5. Světovém fóru o vodě v roce 2009.

 

Vyplnění mezery na trhu
V mezinárodním měřítku nebyli dosud soukromí provozovatelé vodovodů a kanalizací zastoupeni jako celek. Veřejné instituce, státní úřady či různé zainteresované mezinárodní organizace postrádaly způsob, jakým s daným sektorem komunikovat jakožto s celkem. Musely tak ad hoc kontaktovat jednotlivé společnosti nebo byly odkázány na informace z jiných zdrojů.

Vznik AquaFedu byl tedy odpovědí na reálný požadavek mezinárodních organizací - byla založena organizace, která je schopna jednotně reprezentovat soukromé provozovatele ze všech koutů světa.

Prostřednictvím AquaFedu jsou soukromí operátoři schopni spolupracovat s ostatními zainteresovanými stranami (stakeholdery) a společnými silami nalézat praktická řešení požadavků v rozličných oblastech - např. širší nabídka poskytovaných služeb, ekonomický rozvoj, zlepšení zdraví a životních podmínek, snížení chudoby či dopad klimatických změn. 

redakce, 11. 7. 2013
Doporučujeme:

10 let AquaFedu – Cíle udržitelného rozvoje 2015–2030: příležitost pro AquaFed a jeho členy

Ve dnech 14. a 15. září 2015 Mezinárodní federace soukromých provozovatelů vodárenské infrastruktury AquaFed zorganizovala seminář u příležitosti 10. výročí svého vzniku.
 Akce proběhla v kontextu završení mezinárodních jednání o cílech udržitelného rozvoje.

více »

Princip fungování AquaFed

AquaFed je neziskovou organizací, která se řídí stanovami společnosti, respektuje zákony a etický kodex. AquaFed je řízen svými členy v rámci ročního všeobecného shromáždění, na kterém jsou určeny cíle a strategie společnosti. Vlastní činnost asociace probíhá pod vedením výkonného výboru v pracovních skupinách.

více »

Poslání AquaFedu

Našim posláním je být odborným komunikačním kanálem na lokální a mezinárodní úrovni, sdílet zkušenosti a podporovat dobré jméno soukromých provozovatelů vodárenské infrastruktury v ČR i v zahraničí.

více »

Mezinárodní tým AquaFed

Zkušený tým AqueFedu vede Gerard Payen, odborník s více než 25 letou zkušeností z vodárenského sektoru.

více »

Vítejte na internetových stránkách Asociace provozovatelů a kanalizací ČR (APROVAK ČR)

Zajímá Vás, jak jsou na tom čeští provozovatelé vodárenské infrastruktury ve srovnání se světem? Jaké jsou aktuální problémy a ožehavá témata českého vodárenství? Nebo Vás prostě jen zajímá, jak se stanovuje či schvaluje cena vody? Pak jste na správné adrese. Nová webová prezentace Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR, člena mezinárodního sdružení AquaFed, je tady právě pro vás!

více »