Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Co je dvousložková forma vodného a stočného?

Některé vodárenské společnosti využívají pro účtování cen vodného a stočného dvousložkovou formu. Co je základem pro její výpočet?
Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou státem a může mít jednosložkovou či dvousložkovou formu. Jednosložková je násobkem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody. Dvousložková forma se skládá z paušálního platby a platby za odebranou vodu.
 
Pevná složka je nezávislá na množství odebrané vody a platí ji všichni odběratelé, kteří mají uzavřenu smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod, z důvodu participace všech odběratelů na nákladech spojených s umožněním odběru pitné vody nebo odváděním odpadních vod. Většinou je závislá na velikosti použitého vodoměru.
 
Pohyblivá složka je závislá na množství odebrané vody.
 
Tuto možnost dvousložkového účtování vodného přinesl Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb.
Způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě je dán Vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění a řešen je ve čtrnácté části této vyhlášky a v příloze č. 17 k této vyhlášce.
 
Právě tato vyhláška také stanovuje i maximální roční sazbu vodného pro nejmenší vodoměry ve výši ceny za 30 metrů krychlových vody podle cenové kalkulace pro jednosložkovou formu. Obdobně toto kritérium platí pro odpadní vody.
redakce, 9. 7. 2013
Doporučujeme:

Co spojuje whisky a vodu? Energie!

Veolia získala dalšího významného zákazníka v potravinářské oblasti!

více »

Časté otázky a odpovědi zákazníků

V této sekci naleznete odpovědi na nejčastější dotazy zákazníků. Každému dotazu se budeme věnovat v samostatném článku. Dotazy nám můžete zasílat na adresu redakce@aquafed.cz Přehled nejčastějších dotazů přikládáme.

více »

Jak se fakturuje vodné a stočné?

Základní informace o způsobu fakturace vodného a stočného.

více »

Balená nebo kohoutková?

Někdy i krátký film vydá za tisíc slov. V tomto případě velmi doporučujeme unikátní animovaný "Příběh balené vody" od Annie Leonard. Vemi zdařilý film vás během osmi minut pobaví, poučí a přiměje zamyslet se nejen nad vodou.

více »

Máme doma tvrdou vodu?

Televizní reklamy na změkčovače vody se nás již dlouhá léta snaží přesvědčit, že je na většině území ČR tvrdá voda, která významně ohrožuje především naše pračky. Přestože je toto tvrzení značně sporné, může v některých českých domácnostech usazování vodního kamene představovat nepříjemný problém.

více »

Co lze zjistit rozborem vody? Co znamenají jednotlivé položky?

Pokud chceme zjistit, jaká je aktuální kvalita pitné vody ve vašem městě městě, doporučujeme www stránky vodárenských společností. Pro snadnější orientaci uvádíme přehled jednotlivých ukazatelů a praktické vysvětlení souvislostí.

více »

Jak se kontroluje kvalita pitné vody?

V ČR se složení vody daří udržovat na dlouhodobě velmi dobré úrovni mj. díky komplexním, pravidelným a důkladným kontrolám.

více »