Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Co spojuje whisky a vodu? Energie!

Veolia získala dalšího významného zákazníka v potravinářské oblasti!

Společnost Macallen Distillery, která má sídlo v Craigellachie v Skotsku, každoročně zvyšuje výrobu kvalitní single malt whisky (aktuálně 9 500 000l/rok). V rámci rozšíření výroby v celkové investiční výši 100 mil. £ bylo nutné vyřešit i vyšší objem odpadních vod.

Veolia přinesla zákazníkovi integrované řešení, založené na vlastních technologiích - předčištění Idraflot DAF s navazující membránovou separací vyčištěné vody v jednotkách Biosep MBR. Tato kombinace umožňuje dosáhnout skvělé úrovně čištění odpadních vod včetně recyklace permeátu a jeho znovuvyužití v technologické části palírny mimo hlavní výrobní cyklus. Zachycený organický materiál bude dále energeticky využíván a bude tak zvyšovat energetickou soběstačnost výroby.

Realizované řešení je zároveň plně modulární a umožňuje další rozšíření závodu kdykoliv v budoucnosti.

www.veolia.cz/cs/media/media/akce-zajimavosti

 Zdroj: Wikipedia, Karin Langner-Bahmann, licence

jb, 5. 9. 2014
Doporučujeme:

Časté otázky a odpovědi zákazníků

V této sekci naleznete odpovědi na nejčastější dotazy zákazníků. Každému dotazu se budeme věnovat v samostatném článku. Dotazy nám můžete zasílat na adresu redakce@aquafed.cz Přehled nejčastějších dotazů přikládáme.

více »

Jak se fakturuje vodné a stočné?

Základní informace o způsobu fakturace vodného a stočného.

více »

Balená nebo kohoutková?

Někdy i krátký film vydá za tisíc slov. V tomto případě velmi doporučujeme unikátní animovaný "Příběh balené vody" od Annie Leonard. Vemi zdařilý film vás během osmi minut pobaví, poučí a přiměje zamyslet se nejen nad vodou.

více »

Máme doma tvrdou vodu?

Televizní reklamy na změkčovače vody se nás již dlouhá léta snaží přesvědčit, že je na většině území ČR tvrdá voda, která významně ohrožuje především naše pračky. Přestože je toto tvrzení značně sporné, může v některých českých domácnostech usazování vodního kamene představovat nepříjemný problém.

více »

Co lze zjistit rozborem vody? Co znamenají jednotlivé položky?

Pokud chceme zjistit, jaká je aktuální kvalita pitné vody ve vašem městě městě, doporučujeme www stránky vodárenských společností. Pro snadnější orientaci uvádíme přehled jednotlivých ukazatelů a praktické vysvětlení souvislostí.

více »

Co je dvousložková forma vodného a stočného?

Některé vodárenské společnosti využívají pro účtování cen vodného a stočného dvousložkovou formu. Co je základem pro její výpočet?
více »

Jak se kontroluje kvalita pitné vody?

V ČR se složení vody daří udržovat na dlouhodobě velmi dobré úrovni mj. díky komplexním, pravidelným a důkladným kontrolám.

více »