Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Disneyland recykluje 740 000 kubíků vody ročně

Pařížský Disneyland jako první provozovatel zábavních parků v Evropě vybudoval vlastní čistírnu odpadních vod za účelem recyklace a následného snížení spotřeby pitné vody.
 

Znáte EuroDisneyland?
Díky své obrovské rozloze a dobrému umístění patří k jednomu z nejnavštěvovanějších a nejrozsáhlejších parků vytvořených dle vzoru toho kalifornského. Areál, který v loňském roce navštívilo 14,2 milionů osob, se skládá ze dvou tematických parků. První byl otevřen již v roce 1992 pod názvem Disneyland Park. V té době se jednalo o první Disney resort v Evropě a druhý mimo území USA. O 10 let později byl areál rozšířen o převážně filmově zaměřený Walt Disney Studios Park. Kromě tématických parků je dnes pro návštěvníky připraveno také zábavní centrum Disney Village, golfové hřiště Golf Disneyland, několik hotelů a obytné a nákupní čtvrti. Ať už je vám pět let a milujete postavičku Mickey Mouse nebo jste již odrostlý manažer či podnikatel a kreslený svět Disney pouze obdivujete - v obou případech může být Disneyland v blízkosti Paříže skvělou zábavou pro voný den či víkend.

Kruhová inovace
Objem odpadních vod jednoho z nejblíbenějších zábavních středisek v Evropě dosahuje 740 000 kubíků ročně. Prakticky všechny odpadní vody tohoto zábavního parku jsou však znovu využity k provozování atrakcí, čištění chodníků a silnic či zavlažování zelených ploch a jsou rovněž částečně využívány pro chlazení elektrárny zajišťující dodávky energie pro rozsáhlý zábavní park.

Využívána je také dešťová voda, která je jímána do retenční nádrže ve Val d’Europe. Tímto způsobem je dosahováno roční úspory vody ve výši 330 000 kubíků vody.

Pozornost si dále zaslouží i "disneyovská" čistírna odpadních vod, která využívá vysoce efektivní technologii membránové filtrace Biosep. Biosep ™ je aerobní biologické zpracování komunálních a průmyslových odpadních vod. Toto inovativní řešení (vyvinuté skupinou Veolia) kombinuje dvě osvědčené technologie: biologickou s využitím aktivovaného kalu a membránovou filtraci. Výsledná vyčištěná odpadní voda pak vyhovuje nejvyšším standardům pro opětovné využití pro zavlažování a průmyslové aplikace.

Disneyland tak dokazuje, že je kouzelným světem nejen v oblasti pohádek, ale částečně i v oblasti vodohodpodářství.

 

 

Oficiální stránky Disneylandu naleznete zde.
Foto: Wikipedia, licence

redakce, 27. 4. 2015