Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Případová studie: Mbombela, Jihoafrická republika

Počet obyvatel: 440 000

 • Za pouhých 5 let vzrostlo procento lidí využívajících dodávek pitné vody z 56 % na 89 %.
 • Podíl nelegálně postavených domů bez služeb souvisejících s dodávkami pitné vody se mezi lety 1999-2009 snížil ze 79 % na 9 %, přestože jejich celkový počet vzrostl.
 • Podíl inkasovaných tržeb na základě vystavených faktur se zvýšil ze 73 % na 78 %.
 • Společnost Sembcorp Silulumanzi je jednou z mála společností, které byla za systém provozování vodovodů udělena cena „Blue and Green Drop awards“.

Správce:
Mbombela Local Municipality. V roce 2000 se městská rada (Greater Nelspruit Transitional Local Council), která vznikla v roce 1994, spojila s městy White River a Hazyview, aby vytvořily společnou radnici a vedení tímto seskupených měst (Mbombela Local Municipality).

Provozovatel vodovodní a kanalizační infrastruktury:

Sembcorp Silulumanzi.

Poloha:
Oblast Greater Nelspruit. Nelspruit je hlavním městem provincie Mpumalanga v Jihoafrické republice. Koncesní smlouva zahrnuje služby pro město Nelspruit a hlavní černošská předměstí Nsikazi, Kanyamazane, Tekwane, Msogwaba a Matsulu. Dále se týká i dalších příměstských oblastí jako Zwelisha, Mpakeni a Luphisi. Celkový počet obyvatel, kterých daný kontrakt pokrývá, je 440 000, z nichž v současnosti 380 000 využívá nabízených služeb (2011).
Popis PPP projektu:

Společnost Sembcorp Silulumanzi (dříve známa pod názvem Greater Nelspruit Utility Company) je vodovodní utilitní společností, která působí v oblasti Greater Nelspruit. Jde o dceřinou společnost společnosti Sembcorp Industries of Singapore. Na základě doporučení Rozvojové banky pro Jižní Afriku (Development Bank of Southern Africa) byla podána žádost o návrh na vypsání soutěže. Z 6 předložených nabídek ve veřejné soutěži byla městskou radou (Transitional Local Council) vybrána společnost Sembcorp Silulumanzi a v roce 1999 s ní byla podepsána smlouva. Koncesní dohoda byla schválena odborem pro ústavní záležitosti a odborem pro vodohospodářství a lesnictví.
Provozování bylo zahájeno v listopadu 1999 s tím, že délka uzavřeného kontraktu je 30 let. Společnost Sembcorp Silulumanzi zajišťuje provozování, údržbu, obměnu a modernizaci majetku pronajatého radou. Na konci smluvního období bude majetek bezúplatně předán radě zpět. Tento PPP projekt podléhá dozoru vedeného městským úřadem Concession Monitoring Office.

Kontext a cíle PPP projektu:
V roce 1990 mělo město Nelspruit 25 000 obyvatel a většina domácností byla ze střední či vyšší třídy. Když v roce 1994 vznikla rozšířená městská rada Greater Nelspruit Transitional Local Council, rozloha města byla 8x větší a počet obyvatel dosáhl 250 000. Celkový příjem společnosti byl nicméně jen o 38 % vyšší. Tato skutečnost byla způsobena tím, že nově zahrnuté oblasti byly v horším stavu a s velkým podílem nelegálních domácností – především kvůli příměstským oblastem, které byly tvořeny 100 % nelegálních domů. Proto když bylo v roce 1999 zahájeno provozování, bylo 56 % ze 43 000 domů nelegálních. Tím byla dostupnost služeb spojených s dodávkou pitné vody omezená: 44 % všech domácností a téměř 80 % nelegálních příbytků nemělo dodávku pitné vody zajištěnou vůbec. Mezi hlavními výkonnostními cíli stanovenými novému operátorovi k dosažení do roku 2009 bylo:
• zajistit 24hodiné dodávky pitné vody všem legálně postaveným domům
• vyvinout větší úsilí ke zvýšení počtu domácností v nelegálních čtvrtích, které můžou využívat 24hodinových dodávek pitné vody
• dosáhnout celostátního standardu kvality vody
• zvýšit objem inkasovaných tržeb
• provádět roční průzkumy spokojenosti zákazníků a následně realizovat činnosti související se zjištěnými problémy
• vzdělávací a rozvojové programy zaměřené na obce

Zajistit přístup k pitné vodě lidem, kteří ho neměli
Společnost splnila svůj první cíl: území, na kterém se nachází 100 % nelegálních domů jako Nelspruit a Tekwane, mají od roku 2009 plné pokrytí základních dodávek vody po 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nad rámec služeb poskytovaných 24 hodin denně byl provozovatel úspěšný v připojení všech zákazníků v těchto dvou lokalitách na kanalizační síť. Za povšimnutí stojí i veškeré výkonnostní ukazatele, a to především s ohledem na demografický boom. Populace se totiž mezi lety 1999 a 2009 zvýšila o 65 %, přičemž největší růst byl zaznamenán právě v nadivoko rostoucích oblastech - konkrétně přibylo 20 000 nelegálních domů. Koncesionář dokázal i navzdory vysokému nárůstu populace zlepšit pokrytí základními dodávkami pitné vody z 56 % na 89 % všech domácností, a to za pouhých 5 let trvání koncese.Rovnost & nulová diskriminace
Je důležité zmínit snahu, kterou společnost vyvinula k zajištění dodávek pitné vody v oblastech, kde je většina domů nelegálních. V roce 1999 žádný z těchto domů neměl zajištěnu dodávku pitné vody po 24 hodin denně - 79 % nelegálních domů nemělo vodu vůbec a ostatní měly pouze nepravidelné dodávky vody. V roce 2009, tedy o pouhých 10 let později, přestože výrazně vzrostl počet nelegálních domů, se poměr nelegálních domů bez přístupu k vodě výrazně snížil ze 79 % na pouhých 9 % a 81 % nelegálních domů mělo zajištěnu dodávku vody každý den. Stejné zlepšení je patrné i z údajů o zemědělských oblastech. V roce 1999 mělo pouze 21 % obyvatel zemědělských regionů v okolí města Mbombela zajištěn alespoň základní balíček služeb. Tento údaj je o dost nižší než celostátní průměr, protože dle něj 48 % populace žijící v zemědělských oblastech mělo přístup k pitné vodě. Po prvních 10 letech koncese se procento lidí v zemědělských oblastech s alespoň základními službami zvýšilo na 81 %, což je již více než celostátní průměr, který v roce 2009 činil 79 %.Upevnění příjmových toků
Z politických důvodů bylo procento inkasovaných tržeb v Mbombele nízké. Bylo to způsobeno tím, že na protest proti apartheidu lidé odmítali platit za veškeré služby zajišťované městy nebo státem. Bez příjmů bylo velmi složité podporovat rozvoj a samotné provozování vodovodního a kanalizačního systému. Jedním z hlavních cílů koncese bylo změnit tento silně vžitý přístup neplacení za poskytnuté vodárenské služby. Mezi smluvními požadavky, které měly být zrealizovány do roku 2009, byly i úkony vedoucí k zajištění inkasování za veškeré poskytnuté služby. Snahy koncesionáře čelit tomuto problému byly odměněny nárůstem inkasovaných částek za vodné a stočné, a to ze 73 % z celkové fakturace v letech 2000-2001 na 78 % v období 2008-2009. Jak ukazuje následující graf, byl nejlepší výsledek dosažen v Matsulu, Kanyamazane a Tekwane.Další výrazné úspěchy
Jedním z nejdůležitějších pokroků je zlepšení v oblasti kvality vody. Provozující společnost Sembcorp Silulumanzi obdržela za svou činnost ocenění „Blue and Green Drop awards“ od South African Department of Water and Environmental Affairs. Bylo to zásluhou dobrého stavu provozovaného infrastrukturního majetku, dále díky dobrému programu údržby, včetně úsilí a investic vynaložených na modernizaci stávající infrastruktury. To vše i přesto, že byla zachována výše vodného a stočného na obdobné nebo nižší úrovni, než je tomu v jiných srovnatelných městech v Jihoafrické republice.

16. 9. 2013
Doporučujeme:

Tři francouzská města odmítla provozování vodohospodářských služeb veřejnoprávním subjektem

Diskuze o výhodnosti veřejného a soukromého provozování se vedou nejenom v ČR, ale i jinde v Evropě. Podle včerejšího Le Parisien zástupci svazku obcí Plaine commune rozhodli tento týden o přistoupení obcí Saint-Ouen, La Courneuve a Épinay do vodárenského sdružení regionu Île-de-France Sedif, který provozujeme skupina Veolia.

více »

Aquafed: Celosvětové hospodaření s vodou, jaké bychom si přáli, se o hodný kus přiblížilo

Členské země OSN jednomyslně přivítaly závěrečný dokument, který se týká programu rozvoje v období po roce 2015 a Cílů udržitelného rozvoje. Otevírá se tak cesta k naplnění rozvojové agendy po roce 2015.

více »

Nový pohled na koloběh vody

Jak by mohl přechod na kruhovou ekonomiku ochránit naše životně důležité zdroje? Odpověď na tuto otázku hledá Martin Stuchtey, ředitel mnichovské pobočky společnosti McKinsey, který rovněž stojí v čele jejího Centra pro podnikání a životní prostředí společnosti. Text byl vytvořen ve spolupráci s Nadací Ellen MacArthurové, která propaguje vzdělávací a podnikatelské iniciativy podporující rozvoj kruhové ekonomiky, a viceprezidentem pro inovace a trhy ve společnosti Veolia Laurentem Augustem.
 

více »

Výbuch ve městě Tchien-ťin: Veolia vyčistí 1 100 tun toxických odpadních vod

V důsledku smrtících výbuchů ve městě Tchien-ťin dne 12. srpna letošního roku pověřily čínské úřady společnost Veolia vyčištěním 1 100 tun toxických odpadních vod.

více »

Exploze v Tchien-ťinu: Veolia vyčistí tuny odpadních vod

Francouzská skupina Veolia zpracuje v severočínském Tchien-ťinu stovku tun kontaminované odpadní vody. Důvodem jsou obavy z chemické kontaminace po silných explozích, k nimž došlo ve středu 12. srpna večer v průmyslové zóně tohoto města.

více »

Vodárenství po japonsku

Veolia řídí veškeré aspekty veřejných vodohospodářských služeb pro japonské město Hakone západně od Tokia, což obnáší i dodávku vody pro "onsen", tradiční japonské lázně.

 • 20 000 kubíků pitné vody každý den
 • do lázní 5 000 kubíků každý den
více »

Modernizace systému odkanalizování do roku 2023 v plánech Paříže

Sdružení SIAAP (Syndicat Interdépartemental d‘Assainissement de l’Agglomération Parisienne) spustilo intenzifikaci sběrného systému odpadních vod pro širší aglomeraci Paříže, návazného předčištění a čerpání na městské čistírny odpadních vod (ČOV) s názvem „Avant-Seine“ v hodnotě 11 mld. Kč.

více »

Zvyšování kvality komunálních služeb v Kalifornii

Skupina Veolia pracuje v kalifornském městě Rialto  (101 700 obyvatel) pro Rialto Water Services, která odpovídá za investice do modernizace rozvodné vodovodní sítě a kanalizačního systému a zvyšování celkové kvality komunálních služeb. Smlouva byla uzavřena na dobu 30 let.

více »

Veolia získala zakázku v hodnotě 35 milionů eur na čištění vody v Dubaji

Společnost Veolia, světový specialista na vodohospodářské služby, odpadové hospodářství a energetické služby, v úterý 9. června oznámila, že získala zakázku v hodnotě 144 milionů dirhamů (cca 35 mil. eur) na rozšíření čistírny odpadních vod v Dubaji.

více »

Nedostatek vody ohrožuje asijskou energetiku

Téměř dvě třetiny indických elektráren se nachází na místech s nedostatkem vody. Navíc 79 % plánovaných elektráren by mělo stát v oblastech, které mají nouzi o vodu. Elektrárny vyžadují pro svůj provoz značné množství vody a to nejen pro účely chlazení. Indie si tak bohužel pozdě uvědomuje, jak je důležité při plánování nových staveb počítat s vodními zdroji.


více »

Závod 21. století: Spojení urbánní ekologie a životního stylu

Závod na zpracování kalů vybudovaný skupinou Veolia v Hong-kongu je více než jen průmyslovým podnikem. Jde o skutečně ekologicky šetrný komplex, který je z hlediska energie a vody naprosto nezávislý a soběstačný.

více »

Případová studie: Společnost Jenets, Japonsko

Veolia spolupracuje se servisní firmou Jenets při odečtech vodoměrů obyvatel Tokia, Ósaky a Kjóta.

více »

Případová studie: Uganda, malá města se soukromým provozovatelem

Počet obyvatel: 880 000 

 

 • Počet aktivních zákaznických přípojek vzrostl ze 4 700 v roce 2002 na 34 631 v roce 2011 – nárůst o 640 %.
 • Během 5let se zvýšil objem fakturace a vyinkasovaných částek soukromými provozovateli 8 krát.
 • Vládní dotace na každého nově připojeného zákazníka jsou díky „output-based“ modelu a předfinancování ze strany soukromých provozovatelů podstatně nižší než v tradičním modelu „input-based“ projektů.
více »

Případová studie: Město Guayaquil, Ekvádor

ÚPLNÝ PROGRAM PŘÍSTUPU K VODĚ
Společnost Veolia realizuje v Guayaquilu, největším městě v Ekvádoru, program přístupu k vodě umožňující všem rodinám využívat kvalitní veřejné služby.

více »

Případová studie: Město Gera, Německo

ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Čistírna odpadních vod, kterou Veolia provozuje v Geře, vyrobí dostatečné množství energie pro zajištění svého každodenního provozu.

více »

Případová studie: Město Harbin, Čína

MODEL ENERGETICKÉ OPTIMALIZACE
Společnosti Dalkia, pověřené výstavbou a provozem tepelné sítě 
„Sud-ouest“ („Jihozápad“) ve městě Harbin, se podařilo v tomto městě na severovýchodě Číny dosáhnout vynikajících energetických výsledků s bilancí 40% nárůstu energetické účinnosti.

více »

Případová studie: Město New York, USA

VEOLIA OPTIMALIZUJE VÝKONNOST SLUŽEB DODÁVKY VODY A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Zlepšením celkové výkonnosti veřejných služeb dodávky vody a čištění odpadních vod ušetří město New York 100 až 200 milionů dolarů ročně.

více »

Případová studie: Města Poznaň a Lodž, Polsko

ZELENÁ ENERGIE VÝRAZNĚ VZRŮSTÁ
Více než 15 % z celkové výroby energie pro tyto sítě pochází ze zelené energie.

více »

Případová studie: Město Sydney, Austrálie

VEOLIA ZAJIŠŤUJE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V JIŽNÍ ČÁSTI SYDNEY
V Austrálii podporuje Veolia přechod od modelu zpracování a skladování odpadu ve městě k jeho využití.

více »

Případová studie: Město Baltimore, USA

SÍTĚ VÝROBY TEPLA A CHLADU NAPOMÁHAJÍ K OBNOVĚ MĚSTA
Baltimore, dvacátá největší americká metropole a starobylé průmyslové město, se změnilo na nejmodernější středisko služeb.

více »

Případová studie: Město Alžír, Alžírsko

Počet obyvatel: 3 200 000 

 • Pravidelné celodenní dodávky pitné vody se dnes týkají 100 % obyvatel. Před 3,5 roky pouze 8 %. 
 • Nevyhovující kvalita dodávané pitné vody z bakteriologického hlediska je již minulostí. V roce 2006 nevyhovovaly 3 % vzorků. 
 • Spokojenost zákazníků se službami nebyla před PPP projektem měřena, nicméně vzrostla ze 70 % v roce 2007 na 89 % v roce2010. 
více »

Případová studie: Město Durban – Jihoafrická republika

VODA PRO PRŮMYSL A OBYVATELE
Společnost Veolia postavila a provozuje v Durbanu závod na recyklaci upravených odpadních vod. Město tak může poskytnout místnímu průmyslu dostatečné množství vody za optimalizovanou cenu a vyčlenit zdroje sladké vody na výrobu pitné vody pro obyvatelstvo.

více »

Případová studie: Město Gdaňsk, Polsko

Počet obyvatel: 510 000

 • Znovuotevření pláží po 15 letech, kdy byly uzavřeny kvůli znečištění odpadními vodami.
 • 87 % dodávané pitné vody dosáhlo v roce 2010 kvality dle evropských standardů – v roce 1992 to bylo pouhých 8 %.
 • V roce 1992 byla kvalita pitné vody vnímána svými uživateli jako velmi špatná. Oproti tomu dnes 70 % jejich uživatelů prohlašuje, že pije pitnou vodu s dobrou nebo dokonce vynikající kvalitou.
 • Ztráty vody v gdaňské vodovodní síti klesly z 25 % na 13 %.
více »

Případová studie: Město Tanger, Maroko

Počet obyvatel: 900 000

 • V řadě míst na mořském pobřeží byly v roce 2002 vypouštěny odpadní vody nevyčištěné. O 10 let později bylo 95 % odpadních vod odkanalizováno a odváděno na čistírnu odpadních vod, odtud následně po vyčištění vypouštěno daleko v moři. Město Tanger si tak vylepšilo svoje postavení mezi turistickými a rekreačními letovisky.
 • Život spotřebitelům pitné vody usnadnilo zdvojnásobení počtu zákaznických center. Vzdálené lokality jsou nyní obsluhovány 2 mobilními zákaznickými centry.
 • Systém propojených společností umožňuje, aby 35 % zákazníků platilo za 1 m3 pitné vody cenu nižší, než je ta, za kterou je nakupována voda předaná od jejího poskytovatele.
více »

Případová studie: Město Cartagena, Kolumbie

Počet obyvatel: 1 000 000

 • Voda z kohoutku tekla v roce 1995 v průměru pouze 14 hodin denně. Od roku 2002 teče po více než 99 % dne.
 • 86 % domácností, které byly na vodovodní síť nově připojeny, mají nízký příjem.
 • Společnost vynaložila výrazné úsilí na zvýšení kapacity provozovaných zařízení a na vzdělávání dělníků, což mělo velmi pozitivní dopad.
 • I když se počet obyvatel města zdvojnásobil, procento připojenosti na vodovodní síť se zvýšilo ze 72 na 99,9.
 • Přibylo spokojených zákazníků: nárůst ze 71 % na 87 % v roce 2011.
více »

Případová studie: Pensylvánie, Spojené státy americké

Počet obyvatel: 1,4 mil. obyvatel zásobených společností Aqua Pennsylvania

 • Mezi roky 2009 a 2010 snížila společnost Aqua Pennsylvania svoji vlastní spotřebu elektrické energie o téměř 3,9 mil. kilowatt hodin a spotřebu pohonných hmot o přibližně 28 000 galonů.
 • Přítomnost řas, které způsobují špatnou chuť vody i její nepříjemný zápach, je nyní v podstatě odstraněna, a to díky systému UV-oxidace.
 • Společnost získala celostátní ocenění za inovativní přístup k řízení společnosti („Management Innovation national Award“), konkrétně za svůj přístup k informačním systémům v oblasti správy majetku a ke geografickým informačním systémovým programům.
více »

Ve světě je čištěno jen 20 % odpadních vod, v ČR vyčistíme 78 %

Více než 3,5 miliardy lidí nemá k dispozici bezpečné zdroje pitné vody. Jedním z cílů rozvojových programů Organizace spojených národů je tedy boj s tímto problémem všemi dostupnými prostředky. Ještě horší je však ve světě situace v odkanalizování a v čištění vod odpadních.

více »

Případová studie: Bukurešť, Rumunsko

Počet obyvatel: 2 000 000

 • Mezi roky 2000 až 2010 byla roční spotřeba elektrické energie snížena o 75 %.
 • Dramaticky přibylo spokojených zákazníků – nárůst spokojenosti ze 46 % v roce 2002 na 75 % v roce 2008.
 • Výrazné úspory nákladů umožnily obyvatelům města těžit ze třetí nejnižší ceny vodného ze 44 hlavních rumunských provozovatelů, přestože většina ostatních provozovatelů je dotována za účelem realizování investičních programů.
více »

Případová studie: Latur, Indie

Počet obyvatel: 500 000

 • Možnost dodávek pitné vody se za pouhé tři roky rozšířila ze 70 % na 90 % populace.
 • Objem pitné vody, kterou může odebírat jeden obyvatel denně, se zvýšil ze 75 litrů na 100 litrů.
 • Dostupnost dodávek vody vzrostla z 1 hodiny za 10 dnů na 3 hodiny každý druhý den.
 • V průběhu 2 let klesly ztráty vody z abnormálně vysoké úrovně 45 % na 10 %.
více »

Případová studie: Shenyang SEDA, Čína

Počet obyvatel: 127 000.
Procento nefakturované vody se během 3 let snížilo ze 30 % na 10 %.

 • snížení ztrát vody
 • zvýšení energetické efektivnosti
více »

Případová studie: Limeira, Brazílie

Počet obyvatel: 280 000.

 • Procento lidí připojených na kanalizační síť se za méně než 10 let zvýšilo ze 78 na 100, přestože populační růst byl 31 %.
 • Čištění odpadních vod dříve téměř neexistovalo. Dnes je ovšem veškerá odpadní voda vyprodukovaná ve městě vyčištěna.
 • Průzkumy zákaznické spokojenosti ukazují, že více jak 91 % zákazníků je spokojeno.
 • Sociálně únosný tarif umožňuje 5 000 rodinám získat 50% slevu na jejich vyfakturovanou spotřebu nepřesahující 15 m3.
více »

Případová studie: Rostock a jeho okolí, Německo

Počet obyvatel: 310 000

 • Nárůst počtu obyvatel napojených na kanalizační síť žijících v přilehlých předměstích: z 28 % na 86 %.
 • 80 000 zákaznických kontaktů ročně.
 • 94 % spotřebitelů považuje kvalitu pitné vody za vynikající.
 • Řízení kvality pitné vody je certifikováno dle normy ISO 22000.
 • Kvalita pitné vody odpovídá německým standardům DIN 2000.
více »

Případová studie: Apalit, Filipíny

Počet obyvatel: 103 000. Během osmi let byla zajištěna nepřetržitá dodávka vody pro 10 128 odběratelů, čímž došlo ke zvýšení míry pokrytí z 0,89 procent na 52,87 procent.
 

 • Během osmi let byla zajištěna dodávka nezávadné vody pro více než 50 procent obyvatel Apalitu.
 • Rozšíření dodávky vody dosud neobsluhovaným obyvatelům
 • Zajištění nezávadnosti vody
 • Přispění k cenové dostupnosti vodárenských služeb
více »