Rewrite letters from the image.
 
 
detail

PVK: Na dobrovolnické projekty v letošním roce zamířilo 700 tisíc korun

Pražské vodovody a kanalizace společně s Nadačním fondem Veolia v rámci 9. ročníku MiNiGRANTů rozdělily téměř sedm set tisíc korun mezi 23 dobrovolnický projektů. „Jako každoročně byl zájem obrovský. Vybírali jsme velmi pečlivě a věřím, že jsme vybrali ty nejlepší projekty,“ prohlásil generální ředitel PVK Petr Mrkos.

Finanční prostředky zamířily tradičně na podporu handicapovaných, náhradní rodinné péče, volnočasových aktivit či na nákup kompenzačních pomůcek. Dostalo i na osvětové programy zastoupené například projektem „Voda bezpečná“ – seznámení s prací vodního záchranáře. Nezapomnělo se ani na včelaře či podporu projektu Školní zahrada jako učebna.

PVK společně s Nadačním fondem Veolia za devět ročníků MiNiGRANTů podpořily na 130 projektů v celkové výši téměř pět miliónů korun. Tento unikátní program má za cíl motivovat zaměstnance rozvíjet projekty orientované na sociální oblast, volnočasové a výchovné aktivity, podporovat komunitní život, sport, kulturu či ochranu životního prostředí. „Děkujeme těm, kteří ve svém volném čase různou formou pomáhají. Je nám ctí jejich projekty podpořit,“ řekla Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

Nadační fond Veolia v rámci celé skupiny Veolia letos přispěl na 139 projektů částkou 3 567 tisíc korun.

redakce, 7. 6. 2016