Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Odpadní vody – neviditelná součást koloběhu vody

Odpadní vody jsou celosvětový problémem. Zdaleka ne všude ve světě je tato problematika řešena na tak vysoké úrovni jako v České republice. Pojďme se podívat v následujícím video spotu asociace AQUAFED na problémy, se kterými se potýkají v USA, Číně či Nigérii.
Překlad:

Odpadní vody – neviditelná součást koloběhu vody

USA
Řeka Missisipi je s více než 12,7 mil. liber toxických chemikálií druhou nejvíce znečištěnou řekou v USA.

ČÍNA
Po několika hodinách jízdy autem jsme dorazili k řece Guijiang. První věcí, která mě tu zarazila, byl příšerný zápach. Pojďme se podívat zblízka... Na hladině se vznáší černá vrstva, která vypadá zcela mrtvě. Problémem je, že v blízkosti žije spousta lidí. Musíme ale podotknout, že podobné řeky se najdou i v USA. Tam se ale naštěstí voda nepoužívá na závlahu zemědělských ploch.

NIGÉRIE
Když jsem přijel, narazil jsem na neuvěřitelné věci. Málem jsem omdlel a začal plakat. Protože veškerá práce, kterou jsme vykonali, zmizela jak mávnutím proutku.

INDONÉSIE
15 miliónů lidí žije v blízkosti této řeky na západní části indonéského ostrova Jáva. Se vznikajícími továrnami se změnila také řeka.. Barva její vody se změnila na modro-červeno-zelenou.

WILLEM ALEXANDER
Problématika odpadních vod bohužel není pro politiky a tvůrce politiky prioritou. Jde o něco, co je spojené s minulostí, a oni se chtějí dívat hlavně do budoucnosti. Zajímá je čistá voda a ne ta odpadní. Odpadní vody představují pohromu pro ekosystém. Z politického úhlu pohledu jsou ale součástí minulosti a je příliš obtížné je podporovat. Odpadní vody nejsou bohužel v hledáčku současného politického zájmu. Je tedy na nás všech, abychom prosadili změnu, aby naše společnost vzkvétala a odpadní vody se staly předmětem celosvětvého zájmu.

Neviditelná součást koloběhu vody (odvádění a čištění odpadních vod)

Až dosud jsme se hlavně zaměřovali na toto..., protože lidé to chtěli a hlasovali pro to.
Nyní se ale doba změnila.
A proto se nyní musíme zaměřit také na toto...

FRITZ HOLZWARTH
Ano, odpadní vody jsou zcela jistě opomíjenou částí koloběhu vody.

‘‘NEVIDITELNÁ SOUČÁST’’: téma, které někteří opomíjejí a jiní jsou vůči němu předpojatí

V Evropě máme pravděpodobně jeden z nejvyspělejších systémů na čištění odpadních vod na světě, kterým jsme se zapsali do historie. Důvodem je využití moderních technologií s dostatečnou provozní kapacitou a uvědomělé orgány státní správy, které stojí za zavedením přísných regulačních opatření pro čištění odpadních vod. Na konci 19. století žilo ve zdejších řekách přibližně 60 druhů ryb. V 70. letech jejich počet díky znečištění klesl na 20. Ale dnes už počet stoupl opět na 60 druhů. Díky efektivnímu čištění odpadních vod a celkovému hydromorfologickému ozdravění řek se vrátila i biodiverzita. Vyřešit se dá ještě hodně věcí, ovšem pouze, když si umíte připustit problém. Přestaňme náš problém přehlížet a vytvořme politické prostředí, které ho bude umět vyřešit.

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Upřímně věříme, že celá společnost může těžit z toho, když bude vyhověno všem našim požadavkům na odvádění odpadních vod a jejich čištění. Lepší hygienická opatření můžou vést k vyšší kvalitě vody pro všechny.

GERARD PAYEN
Nemůžeme zůstat zaslepeni navždy. Věnujme se tedy tomu...., ale i tomu.... Poselství je jednoduché. Začněme si všímat odpadních vod. Na celé zemi je 80 % městských či průmyslových odpadních vod vypouštěno přímo do přírody bez jakéhokoliv čištění. Znečištění tak stále zůstává, není odstraňováno. Lidé, ekonomika i životní prostředí tak výrazně trpí dopady lidských činností. Staňte se jedním z hlasů volajících po celosvětovém zaměření se na odpadní vody.

Více jak 80 % odpadních vod není ve světě odváděno a čištěno. Začněme jednat!

redakce, 26. 2. 2014