Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Poslání AquaFedu

Našim posláním je být odborným komunikačním kanálem na lokální a mezinárodní úrovni, sdílet zkušenosti a podporovat dobré jméno soukromých provozovatelů vodárenské infrastruktury v ČR i v zahraničí.

Fungovat jako komunikační kanál mezi soukromými poskytovateli vodovodních a kanalizačních služeb a mezinárodními klíčovými stakeholdery.

AquaFed je oborovým reprezentantem, který komunikuje s:

 • OSN
 • Světovou bankou a dalšími mezinárodními finančními institucemi
 • evropskými institucemi
 • hlavními nevládními organizacemi
 • mezivládními a mezinárodními konferencemiPřispívat k vyřešení světových problémů v oblasti vodovodů a kanalizací tím a sdílet zkušenosti jednotlivých soukromých provozovatelů.

AquaFed se účastní mezinárodních diskuzí zaměřených na problémy spojené s vodou. Konstruktivně podporuje a nabízí zkušenosti, čímž napomáhá ve zdolávání těchto mezinárodních výzev.
AquaFed se zaměřuje na aktuální problémy a využívá přitom výhod, které mají jeho členové v oblasti:

 • praktických zkušeností a již nabytých znalostí
 • know-how a technologií
 • schopností inovovatPodporovat v očích představitelů státních orgánů a institucí správnost volby soukromého partnera pro management vodovodů a kanalizací.
Celosvětový vliv soukromých provozovatelů je často přeceňován. Na druhou stranu podíl soukromého sektoru na stavu veřejného zdraví a dlouhodobě udržitelném rozvoji je v mezinárodním kontextu hodně podceňován.
AquaFed pracuje na tom, aby tento nesoulad byl napraven, a to:

 • vypracováním společných stanovisek a hlavních myšlenek
 • podporováním dobrých výsledků a výkonnosti oboru vodovodu a kanalizací
 • přispěním k dlouhodobě udržitelnému rozvoji prostřednictvím členů AquaFedu a účastí na projektu OSN – Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals)
redakce, 9. 7. 2013
Doporučujeme:

10 let AquaFedu – Cíle udržitelného rozvoje 2015–2030: příležitost pro AquaFed a jeho členy

Ve dnech 14. a 15. září 2015 Mezinárodní federace soukromých provozovatelů vodárenské infrastruktury AquaFed zorganizovala seminář u příležitosti 10. výročí svého vzniku.
 Akce proběhla v kontextu završení mezinárodních jednání o cílech udržitelného rozvoje.

více »

Co je Aquafed?

AquaFed je mezinárodní asociací soukromých provozovatelů vodovodů a kanalizací.

více »

Princip fungování AquaFed

AquaFed je neziskovou organizací, která se řídí stanovami společnosti, respektuje zákony a etický kodex. AquaFed je řízen svými členy v rámci ročního všeobecného shromáždění, na kterém jsou určeny cíle a strategie společnosti. Vlastní činnost asociace probíhá pod vedením výkonného výboru v pracovních skupinách.

více »

Mezinárodní tým AquaFed

Zkušený tým AqueFedu vede Gerard Payen, odborník s více než 25 letou zkušeností z vodárenského sektoru.

více »

Vítejte na internetových stránkách Asociace provozovatelů a kanalizací ČR (APROVAK ČR)

Zajímá Vás, jak jsou na tom čeští provozovatelé vodárenské infrastruktury ve srovnání se světem? Jaké jsou aktuální problémy a ožehavá témata českého vodárenství? Nebo Vás prostě jen zajímá, jak se stanovuje či schvaluje cena vody? Pak jste na správné adrese. Nová webová prezentace Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR, člena mezinárodního sdružení AquaFed, je tady právě pro vás!

více »