Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Představujeme členy: 1.SčV, a.s

1.SčV, a.s., se zabývá výrobou a distribucí pitné vody, odváděním a čištěním odpadních vod, prováděním stavebních děl a poskytováním služeb v oblasti vodního hospodářství. Společnost zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody pro celkem 110 071 obyvatel v okresech Příbram, Sedlčany, Mníšek pod Brdy, Praha západ a Praha východ.

Pro výrobu pitné vody z vlastních zdrojů využívá společnost 1. SčV celkem 15 úpraven pitných vod a 7 zařízení, kde probíhá pouhá desinfekce podzemní vody. Na 6 z těchto úpraven probíhá úprava povrchové vody a na 9 úpravnách úprava vody podzemní.

Mezi aktivity společnosti 1.SčV patří také řada jiných činností souvisejících s provozem a údržbou vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu, ale i další činnosti, jako je např. vodoinstalatérství, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, inženýrská činnost, poradenská a školící činnost v oblasti vodního hospodářství, nákladní doprava, montáž a opravy elektrických zařízení, laboratorní práce, nakládání s nebezpečnými odpady.

Společnost 1.SčV podporuje projekty mateřské společnosti Veolia Voda a účastní se mnohých programů Nadačního fondu Veolia. Prostřednictvím nadačního programu MiNiGRANTY se naši zaměstnanci sami aktivně podílejí na realizaci sociálních i environmentálních projektů. Společnost také podporuje společný projekt společnosti Veolia Voda, Nadačního fondu Veolia a organizace Sladkovodní giganti o.s. Jakuba Vágnera nazvaný „Cesta pstruha".

  • Výroba vody

Společnost 1. SčV a.s. zajišťuje výrobu a distribuci vody v oblasti středočeského kraje. Celkem dodává společnost pitnou vodu pro 94 161obyvatel. K výrobě pitné vody společnost využívá zdroje podzemní i povrchové vody upravované nejrůznějšími technologiemi od pouhé desinfekce až po speciální technologické postupy (odstraňování dusičnanů či arsenu). Vedle vlastních zdrojů využívá společnost i pitnou vodu převzatou od jiných vodohospodářských společností. Část vody vyrobené z vlastních zdrojů společnost naopak jiným vodohospodářským společnostem předává.

Výroba a dodávka pitné vody 2012
Délka vodovodní sítě v km (bez přípojek) 785
Počet vodovodních přípojek 21 981
Délka vodovodních přípojek v km 295
Počet čerpacích stanic 25
Počet vodojemů 36
Počet úpraven vod 14
Počet zásobovaných obyvatel 94 161
Voda vyrobená v tis. m3 3 582
Počet vodoměrů 21 909

  • Odvádění a čištění odpadních vod

Kanalizační sítí o celkové délce 545 km (bez kanalizačních přípojek) bylo v roce 2012 odvedeno a na čistírnách odpadních vod vyčištěno celkem 8 476 tis. m3 odpadní vody. Strojně bylo vyčištěno 107km potrubí a prohlédnuto 24 km kanalizace.

Odvádění a čištění odpadních vod 2012
Délka kanalizační sítě v km 545
Počet kanalizačních přípojek 17 450
Počet čerpacích stanic 62
Počet čistíren odpadních vod 32

Stejně jako kvalita pitných vod i kvalita vod odpadních je pravidelně kontrolována akreditovanou laboratoří 1. SčV, a.s.

Více informací o společnosti naleznte na www.1scv.cz

10. 12. 2013
Doporučujeme:

Zabezpečte své vodoměry před mrazem

S příchodem prvních mrazíků upozorňují vodohospodáři odběratele na zabezpečení vodoměrů a vodovodních přípojek. Lze tak předejít jejich poškození.

více »

MiNiGRANTY Veolia jsou rozděleny

Již jedenáct let poskytuje společnost 1. SčV, a.s. svým zaměstnancům možnost účastnit se projektu MiNiGRANTY a získat tak finanční podporu na veřejně prospěšný projekt, který realizuje ve svém volném čase. 

více »

Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička v Příbrami je dokončena

Pro odběratele pitné vody v Příbrami a v okolních obcích mají místní vodohospodáři dobrou zprávu. V červenci tohoto roku byla totiž, po více než rok a půl trvající přestavbě, dokončena celková rekonstrukce a modernizace úpravny vody Hvězdička.

více »

Ceny vody se nemění ani v regionu spravovaném 1. SčV

Vodárenská společnost 1. SčV, a.s. provozuje několik desítek různých lokalit, z nichž každá má svoji vlastní kalkulaci vodného a stočného. Tyto kalkulace se navzájem velmi liší, protože vycházejí ze zcela rozdílných vstupních podmínek (rozsah, stáří a kvalita vodovodní a kanalizační sítě, typ a vzdálenost zdroje pitné vody, množství napojených obyvatel atd.).

více »

Veolia se zaměřila na inovaci v oblasti síťových řešení pro řízení měst a vyvinula tři nové aplikace

Veolia se zaměřila na inovaci v oblasti síťových řešení pro řízení měst a vyvinula tři nové aplikace: Urban Board pro volené zástupce, Urban Pulse pro obyvatele měst a Urban Hypervision Systems pro provozovatele komunálních služeb. Tyto digitální aplikace zvyšují výkonnost městských infrastruktur a přispívají k vyšší kvalitě života obyvatel. Veolia, jež je předním francouzským aktérem v oblasti „internetu věcí“ (anglicky „Internet of Things“, v informatice se takto označuje propojení vestavěných zařízení s internetem), spravuje síť čítající více než 1,8 milionu připojených objektů a má špičkové postavení v oblasti managementu propojených dat.

více »

Další úspěch pro skupinu VEOLIA v Polsku

Společnost PWiK ze skupiny Veolia zvítězila v koncesním řízení na provoz vodohospodářského majetku města Woźniki v Polsku na 14 let. Součástí závazku budoucího provozovatele je i smluvní investice ve výši 4 mil. Kč a PWiK bude nově poskytovat služby pro téměř 10 tis. obyvatel města.

více »

Veolia se zapojila do programu Orange Fab Force a podporuje vznik nových nápadů pro chytrá města

Program Orange Fab Force pomáhá od roku 2013 startupům v Silicon Valley v jejich obchodním rozvoji a vývoji inovativních produktů a služeb. Veolia se zapojila do tohoto programu, aby mohla podporovat vznik nových nápadů, které učiní města inteligentnějšími.

více »

Světový den vody se blíží!

22. březen je již více než 20 let označován jako Světový den vody. Řada vodárenských společností tedy využívá tohoto dne k uspořádání zajímavých akcí pro široku veřejnost. Pojďme se podívat, z čeho můžeme letos vybírat. Akce se konají nejen 22.3., ale také v následujících týdnech.

více »

APROVAK ČR přivítal nové členy

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK ČR) sdružuje v tuto chvíli devět českých a moravských provozních společností. Nově mezi členy asociace patří Středočeské vodárny, Vodárna Plzeň a 1. SčV.

více »