Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Princip fungování AquaFed

AquaFed je neziskovou organizací, která se řídí stanovami společnosti, respektuje zákony a etický kodex. AquaFed je řízen svými členy v rámci ročního všeobecného shromáždění, na kterém jsou určeny cíle a strategie společnosti. Vlastní činnost asociace probíhá pod vedením výkonného výboru v pracovních skupinách.

Výkonný výbor (stanovený všeobecným shromážděním) je odpovědný za:

 • každodenní chod AquaFedu
 • rozvíjení pozic a stanovisek AquaFedu k jednotlivým problematickým otázkám týkajícím se vody, které vyvstanou na mezinárodním poli
 • kontrolu naplňování cílů AquaFeduPracovní skupiny připravují stanoviska a názory AquaFedu na otázky spojené s vodovody a kanalizacemi tak, aby v mezinárodním měřítku vytvářely pevné postoje k dané problematikce. Stanoviska a názory AquaFedu přitom respektují různorodost svých členů a jejich odlišné způsoby provozování.

Témata pracovních skupin:
1) Organizace nabídky služeb na dodávku a výrobu pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod:

 • různé důvody pro volbu účasti soukromého sektoru
 • faktory úspěšnosti

2) Management vodovodů a kanalizací: zkušenosti soukromého sektoru

 • přínosy a výsledky
 • efektivita a výkonnost

3) Dostupnost vodovodních a kanalizačních služeb
4) Monitoring & Benchmarking
5) Financing

 • jak zkombinovat veřejné a soukromé prostředky
 • dlouhodobě udržitelné pokrytí nákladů – cenová dostupnostČlenství v AquaFedu je otevřené všem soukromým společnostem, které jsou aktivní v managementu veřejných vodovodů a/nebo kanalizací, a to na základě smluv, joint-venture nebo licencí udělených státními orgány.

Kategorie členství v AquaFedu:

 • národní oborové asociace
 • firemní členové (jednotliví provozovatelé)
 • partnerská sdružení

Členské společnosti musí mít jako svoji hlavní činnost provozování vodovodních a/nebo kanalizačních sítí a poskytování s tím spojených služeb.
 

redakce, 9. 7. 2013
Doporučujeme:

10 let AquaFedu – Cíle udržitelného rozvoje 2015–2030: příležitost pro AquaFed a jeho členy

Ve dnech 14. a 15. září 2015 Mezinárodní federace soukromých provozovatelů vodárenské infrastruktury AquaFed zorganizovala seminář u příležitosti 10. výročí svého vzniku.
 Akce proběhla v kontextu završení mezinárodních jednání o cílech udržitelného rozvoje.

více »

Co je Aquafed?

AquaFed je mezinárodní asociací soukromých provozovatelů vodovodů a kanalizací.

více »

Poslání AquaFedu

Našim posláním je být odborným komunikačním kanálem na lokální a mezinárodní úrovni, sdílet zkušenosti a podporovat dobré jméno soukromých provozovatelů vodárenské infrastruktury v ČR i v zahraničí.

více »

Mezinárodní tým AquaFed

Zkušený tým AqueFedu vede Gerard Payen, odborník s více než 25 letou zkušeností z vodárenského sektoru.

více »

Vítejte na internetových stránkách Asociace provozovatelů a kanalizací ČR (APROVAK ČR)

Zajímá Vás, jak jsou na tom čeští provozovatelé vodárenské infrastruktury ve srovnání se světem? Jaké jsou aktuální problémy a ožehavá témata českého vodárenství? Nebo Vás prostě jen zajímá, jak se stanovuje či schvaluje cena vody? Pak jste na správné adrese. Nová webová prezentace Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR, člena mezinárodního sdružení AquaFed, je tady právě pro vás!

více »