Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Případová studie: Město Gdaňsk, Polsko

Počet obyvatel: 510 000

  • Znovuotevření pláží po 15 letech, kdy byly uzavřeny kvůli znečištění odpadními vodami.
  • 87 % dodávané pitné vody dosáhlo v roce 2010 kvality dle evropských standardů – v roce 1992 to bylo pouhých 8 %.
  • V roce 1992 byla kvalita pitné vody vnímána svými uživateli jako velmi špatná. Oproti tomu dnes 70 % jejich uživatelů prohlašuje, že pije pitnou vodu s dobrou nebo dokonce vynikající kvalitou.
  • Ztráty vody v gdaňské vodovodní síti klesly z 25 % na 13 %.

Správce:
Město Gdaňsk, Polsko

Provozovatel vodovodní a kanalizační infrastruktury:
Saur Neptun Gdansk (SNG)

Poloha:
Gdaňsk a Sopoty, východní Pomořany, Polsko. V roce 2011 dosáhl počet obyvatel v oblasti 510 000. Gdaňsk je hlavním polským přístavem v Baltském moři. Je to město bývalého představitele revoluce a prezidenta Lecha Walesy. Gdaňsk je se svými plážemi i důležitým prázdninovým letoviskem. Společně s plážemi a vybavením sousedních Sopot přitahuje ročně více jak 1 milion návštěvníků.Popis PPP projektu:

Provozní smlouva byla v roce 1992 podepsána na dobu 30 let mezi smluvními partnery městem Gdaňsk a společností Saur Neptun Gdansk (SNG). Společnost SNG je akciovou společností, kterou z 51 % vlastní francouzská soukromá skupina Saur International a ze 49 % město Gdaňsk. Tato „smíšená“ společnost provozuje a zajišťuje vodovodní a kanalizační služby pro města Gdaňsk a Sopoty. Je odpovědná za provozování a údržbu systému s cílem udržet kvalitu a standardy služeb, fakturace a výběru tržeb. Dnes zajišťuje vodu pro 510 000 obyvatel.
Město Gdaňsk zůstalo majitelem infrastrukturního majetku, a to prostřednictvím majetkové společnosti GIWK (Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna). Tato společnost je odpovědná za vznik a realizaci nových investic. Město i nadále odpovídá za regulaci a výši vodného a stočného, jelikož cenu schvaluje každým rokem vedení města.
Gdaňská PPP smlouva je velmi často uváděna jako první velký PPP kontrakt ve střední Evropě. Jedná se v něm o 2-úrovňovou spolupráci veřejného sektoru se soukromým, která je dána jednak PPP smlouvou uzavřenou mezi místním stupněm státní správy a provozovatelem a také spoluvlastnictvím provozní společnosti.

Kontext a cíle PPP projektu:
Základním důvodem pro uzavření PPP smlouvy byly problémy související se zcela nevyhovující kvalitou dodávané pitné vody obyvatelům města Gdaňsk. Navíc časté poruchy na síti vedly k velkým ztrátám vody (25 % nefakturované vody v roce 1992) a k problémům s plynulostí dodávek vody. Nečištěná odpadní voda, kvůli nedostatečným investicím do systému, zapříčinila uzavření pláží na mořském pobřeží mezi Gdaňskem a Sopotami.

Odstranění znečištění s cílem chránit životní prostředí
V přímořském letovisku Sopoty ležícím poblíž Gdaňsku se nacházejí pláže světové úrovně, včetně příslušného rekreačního vybavení a nejdelšího dřevěného mola v Evropě. Nicméně kvůli chybějícímu čištění odpadních vod vytékaly toxické odpadní vody přímo do moře, což v roce 1978 způsobilo uzavření pláží.
Za pouhé dva roky trvání smlouvy se však společnosti SNG podařilo v roce 1994 překonat původně neexistující čištění odpadních vod a slavnostně otevřít pláže, a tím umožnit koupání mezi Gdaňskem a Sopotami. Životní prostředí ve zdejší přímořské oblasti bylo ozdraveno a byla obnovena zašlá sláva a rozkvět tohoto rekreačního střediska. V celém přímořském regionu došlo doslova k turistickému boomu.

Zajistit bezpečnost pitné vody

Společnost SNG se zaměřila na modernizaci úpraven pitných vod, které využívají povrchové vody. Díky použití nových technologií a systémů na úpravu pitné vody se společnosti SNG rychle podařilo dosáhnout kvality vody odpovídající evropským standardům pro pitnou vodu.
V roce 1992 pouze 8 % pitné vody z gdaňské vodovodní sítě odpovídalo požadavkům evropských předpisů, kdežto v roce 2010 to bylo již 87 %.
V roce 2010 společnost SNG získala certifikát kvality ISO 22000: 2005, který se týká analýzy rizik a kritických bodů ve společnosti. Tento certifikát potvrzuje dobrou kvalitu pitné vody v Gdaňsku odpovídající pravidlům pro bezpečnost potravin.
K průběžnému sledování kvality vody využívá společnost SNG moudrosti samotné přírody: systém biomonitoringu je založen na chování pstruhů duhových a slávek (Unio tumidus – velevruba nadmutého).
V roce 2010 byla v Gdaňsku kvalita vody tímto způsobem střežena 80 pstruhy a 40 slávkami.

Podíl vody vyhovující evropským limitům:Zlepšit spokojenost s kvalitou vody
Ještě před PPP projektem se od zlepšení kvality pitné vody očekávalo mnohé: „Lidé říkali, že jsou dokonce ochotni přivítat samotného ďábla, kdyby se kvalita vody zlepšila jen o trošičku!“ (jak uváděl výzkumný projekt v roce 2005).
Pokroky, kterých společnost SNG dosáhla, zcela otočily vnímání spotřebitelů vody.
V roce 2010 uskutečnila společnost Brita, leader v oblasti produktů na filtraci vody, v celém Polsku test v rámci, kterého byla zkontrolována kvalita kohoutkové vody poskytované 10 největšími dodavateli pitné vody. Ukázalo se, že některé výsledky jsou pozoruhodné a svědčí o velmi vysoké spokojenosti s kvalitou dodávané pitné vody. Gdaňská kohoutková voda vyšla jako vítěz v kategorii vůně a chutě. Nedávné průzkumy spokojenosti zákazníků ukázaly, že 70 % spotřebitelů považuje kvalitu pitné vodu za vynikající (zdroj: společnost SNG).
V porovnání se situací v roce 1992 se spokojenost s vodou dramaticky zvýšila jak po objektivní, tak i po subjektivní stránce.

Další úspěchy: snížení ztrát vody
• poruchy na síti se snížily o 50 %.
• ztráty vody v gdaňské vodovodní síti klesly z 25 % na 13 % (v roce 2010).
• byl aplikován systém na sledování úniků v celé distribuční síti.
• to vše vedlo k výrazným úsporám vody (460 000 m3 v roce 2010 v porovnání s rokem 2009).

„Společnost Saur Neptun Gdansk odvedla vynikající práci, aby zajistila vysoký standard poskytovaných služeb, mezi nimiž lze zmínit perfektní kvalitu pitné vody.”, Pawel Adamowicz, starosta města Gdaňsk, Global Water Summit, Berlin 2011.

redakce, 20. 3. 2014
Doporučujeme:

Tři francouzská města odmítla provozování vodohospodářských služeb veřejnoprávním subjektem

Diskuze o výhodnosti veřejného a soukromého provozování se vedou nejenom v ČR, ale i jinde v Evropě. Podle včerejšího Le Parisien zástupci svazku obcí Plaine commune rozhodli tento týden o přistoupení obcí Saint-Ouen, La Courneuve a Épinay do vodárenského sdružení regionu Île-de-France Sedif, který provozujeme skupina Veolia.

více »

Aquafed: Celosvětové hospodaření s vodou, jaké bychom si přáli, se o hodný kus přiblížilo

Členské země OSN jednomyslně přivítaly závěrečný dokument, který se týká programu rozvoje v období po roce 2015 a Cílů udržitelného rozvoje. Otevírá se tak cesta k naplnění rozvojové agendy po roce 2015.

více »

Nový pohled na koloběh vody

Jak by mohl přechod na kruhovou ekonomiku ochránit naše životně důležité zdroje? Odpověď na tuto otázku hledá Martin Stuchtey, ředitel mnichovské pobočky společnosti McKinsey, který rovněž stojí v čele jejího Centra pro podnikání a životní prostředí společnosti. Text byl vytvořen ve spolupráci s Nadací Ellen MacArthurové, která propaguje vzdělávací a podnikatelské iniciativy podporující rozvoj kruhové ekonomiky, a viceprezidentem pro inovace a trhy ve společnosti Veolia Laurentem Augustem.
 

více »

Výbuch ve městě Tchien-ťin: Veolia vyčistí 1 100 tun toxických odpadních vod

V důsledku smrtících výbuchů ve městě Tchien-ťin dne 12. srpna letošního roku pověřily čínské úřady společnost Veolia vyčištěním 1 100 tun toxických odpadních vod.

více »

Exploze v Tchien-ťinu: Veolia vyčistí tuny odpadních vod

Francouzská skupina Veolia zpracuje v severočínském Tchien-ťinu stovku tun kontaminované odpadní vody. Důvodem jsou obavy z chemické kontaminace po silných explozích, k nimž došlo ve středu 12. srpna večer v průmyslové zóně tohoto města.

více »

Vodárenství po japonsku

Veolia řídí veškeré aspekty veřejných vodohospodářských služeb pro japonské město Hakone západně od Tokia, což obnáší i dodávku vody pro "onsen", tradiční japonské lázně.

  • 20 000 kubíků pitné vody každý den
  • do lázní 5 000 kubíků každý den
více »

Modernizace systému odkanalizování do roku 2023 v plánech Paříže

Sdružení SIAAP (Syndicat Interdépartemental d‘Assainissement de l’Agglomération Parisienne) spustilo intenzifikaci sběrného systému odpadních vod pro širší aglomeraci Paříže, návazného předčištění a čerpání na městské čistírny odpadních vod (ČOV) s názvem „Avant-Seine“ v hodnotě 11 mld. Kč.

více »

Zvyšování kvality komunálních služeb v Kalifornii

Skupina Veolia pracuje v kalifornském městě Rialto  (101 700 obyvatel) pro Rialto Water Services, která odpovídá za investice do modernizace rozvodné vodovodní sítě a kanalizačního systému a zvyšování celkové kvality komunálních služeb. Smlouva byla uzavřena na dobu 30 let.

více »

Veolia získala zakázku v hodnotě 35 milionů eur na čištění vody v Dubaji

Společnost Veolia, světový specialista na vodohospodářské služby, odpadové hospodářství a energetické služby, v úterý 9. června oznámila, že získala zakázku v hodnotě 144 milionů dirhamů (cca 35 mil. eur) na rozšíření čistírny odpadních vod v Dubaji.

více »

Nedostatek vody ohrožuje asijskou energetiku

Téměř dvě třetiny indických elektráren se nachází na místech s nedostatkem vody. Navíc 79 % plánovaných elektráren by mělo stát v oblastech, které mají nouzi o vodu. Elektrárny vyžadují pro svůj provoz značné množství vody a to nejen pro účely chlazení. Indie si tak bohužel pozdě uvědomuje, jak je důležité při plánování nových staveb počítat s vodními zdroji.


více »

Závod 21. století: Spojení urbánní ekologie a životního stylu

Závod na zpracování kalů vybudovaný skupinou Veolia v Hong-kongu je více než jen průmyslovým podnikem. Jde o skutečně ekologicky šetrný komplex, který je z hlediska energie a vody naprosto nezávislý a soběstačný.

více »

Případová studie: Společnost Jenets, Japonsko

Veolia spolupracuje se servisní firmou Jenets při odečtech vodoměrů obyvatel Tokia, Ósaky a Kjóta.

více »

Případová studie: Uganda, malá města se soukromým provozovatelem

Počet obyvatel: 880 000 

 

  • Počet aktivních zákaznických přípojek vzrostl ze 4 700 v roce 2002 na 34 631 v roce 2011 – nárůst o 640 %.
  • Během 5let se zvýšil objem fakturace a vyinkasovaných částek soukromými provozovateli 8 krát.
  • Vládní dotace na každého nově připojeného zákazníka jsou díky „output-based“ modelu a předfinancování ze strany soukromých provozovatelů podstatně nižší než v tradičním modelu „input-based“ projektů.
více »

Případová studie: Město Guayaquil, Ekvádor

ÚPLNÝ PROGRAM PŘÍSTUPU K VODĚ
Společnost Veolia realizuje v Guayaquilu, největším městě v Ekvádoru, program přístupu k vodě umožňující všem rodinám využívat kvalitní veřejné služby.

více »

Případová studie: Město Gera, Německo

ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Čistírna odpadních vod, kterou Veolia provozuje v Geře, vyrobí dostatečné množství energie pro zajištění svého každodenního provozu.

více »

Případová studie: Město Harbin, Čína

MODEL ENERGETICKÉ OPTIMALIZACE
Společnosti Dalkia, pověřené výstavbou a provozem tepelné sítě 
„Sud-ouest“ („Jihozápad“) ve městě Harbin, se podařilo v tomto městě na severovýchodě Číny dosáhnout vynikajících energetických výsledků s bilancí 40% nárůstu energetické účinnosti.

více »

Případová studie: Město New York, USA

VEOLIA OPTIMALIZUJE VÝKONNOST SLUŽEB DODÁVKY VODY A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Zlepšením celkové výkonnosti veřejných služeb dodávky vody a čištění odpadních vod ušetří město New York 100 až 200 milionů dolarů ročně.

více »

Případová studie: Města Poznaň a Lodž, Polsko

ZELENÁ ENERGIE VÝRAZNĚ VZRŮSTÁ
Více než 15 % z celkové výroby energie pro tyto sítě pochází ze zelené energie.

více »

Případová studie: Město Sydney, Austrálie

VEOLIA ZAJIŠŤUJE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V JIŽNÍ ČÁSTI SYDNEY
V Austrálii podporuje Veolia přechod od modelu zpracování a skladování odpadu ve městě k jeho využití.

více »

Případová studie: Město Baltimore, USA

SÍTĚ VÝROBY TEPLA A CHLADU NAPOMÁHAJÍ K OBNOVĚ MĚSTA
Baltimore, dvacátá největší americká metropole a starobylé průmyslové město, se změnilo na nejmodernější středisko služeb.

více »

Případová studie: Město Alžír, Alžírsko

Počet obyvatel: 3 200 000 

  • Pravidelné celodenní dodávky pitné vody se dnes týkají 100 % obyvatel. Před 3,5 roky pouze 8 %. 
  • Nevyhovující kvalita dodávané pitné vody z bakteriologického hlediska je již minulostí. V roce 2006 nevyhovovaly 3 % vzorků. 
  • Spokojenost zákazníků se službami nebyla před PPP projektem měřena, nicméně vzrostla ze 70 % v roce 2007 na 89 % v roce2010. 
více »

Případová studie: Město Durban – Jihoafrická republika

VODA PRO PRŮMYSL A OBYVATELE
Společnost Veolia postavila a provozuje v Durbanu závod na recyklaci upravených odpadních vod. Město tak může poskytnout místnímu průmyslu dostatečné množství vody za optimalizovanou cenu a vyčlenit zdroje sladké vody na výrobu pitné vody pro obyvatelstvo.

více »

Případová studie: Město Tanger, Maroko

Počet obyvatel: 900 000

  • V řadě míst na mořském pobřeží byly v roce 2002 vypouštěny odpadní vody nevyčištěné. O 10 let později bylo 95 % odpadních vod odkanalizováno a odváděno na čistírnu odpadních vod, odtud následně po vyčištění vypouštěno daleko v moři. Město Tanger si tak vylepšilo svoje postavení mezi turistickými a rekreačními letovisky.
  • Život spotřebitelům pitné vody usnadnilo zdvojnásobení počtu zákaznických center. Vzdálené lokality jsou nyní obsluhovány 2 mobilními zákaznickými centry.
  • Systém propojených společností umožňuje, aby 35 % zákazníků platilo za 1 m3 pitné vody cenu nižší, než je ta, za kterou je nakupována voda předaná od jejího poskytovatele.
více »

Případová studie: Město Cartagena, Kolumbie

Počet obyvatel: 1 000 000

  • Voda z kohoutku tekla v roce 1995 v průměru pouze 14 hodin denně. Od roku 2002 teče po více než 99 % dne.
  • 86 % domácností, které byly na vodovodní síť nově připojeny, mají nízký příjem.
  • Společnost vynaložila výrazné úsilí na zvýšení kapacity provozovaných zařízení a na vzdělávání dělníků, což mělo velmi pozitivní dopad.
  • I když se počet obyvatel města zdvojnásobil, procento připojenosti na vodovodní síť se zvýšilo ze 72 na 99,9.
  • Přibylo spokojených zákazníků: nárůst ze 71 % na 87 % v roce 2011.
více »

Případová studie: Pensylvánie, Spojené státy americké

Počet obyvatel: 1,4 mil. obyvatel zásobených společností Aqua Pennsylvania

  • Mezi roky 2009 a 2010 snížila společnost Aqua Pennsylvania svoji vlastní spotřebu elektrické energie o téměř 3,9 mil. kilowatt hodin a spotřebu pohonných hmot o přibližně 28 000 galonů.
  • Přítomnost řas, které způsobují špatnou chuť vody i její nepříjemný zápach, je nyní v podstatě odstraněna, a to díky systému UV-oxidace.
  • Společnost získala celostátní ocenění za inovativní přístup k řízení společnosti („Management Innovation national Award“), konkrétně za svůj přístup k informačním systémům v oblasti správy majetku a ke geografickým informačním systémovým programům.
více »

Ve světě je čištěno jen 20 % odpadních vod, v ČR vyčistíme 78 %

Více než 3,5 miliardy lidí nemá k dispozici bezpečné zdroje pitné vody. Jedním z cílů rozvojových programů Organizace spojených národů je tedy boj s tímto problémem všemi dostupnými prostředky. Ještě horší je však ve světě situace v odkanalizování a v čištění vod odpadních.

více »

Případová studie: Bukurešť, Rumunsko

Počet obyvatel: 2 000 000

  • Mezi roky 2000 až 2010 byla roční spotřeba elektrické energie snížena o 75 %.
  • Dramaticky přibylo spokojených zákazníků – nárůst spokojenosti ze 46 % v roce 2002 na 75 % v roce 2008.
  • Výrazné úspory nákladů umožnily obyvatelům města těžit ze třetí nejnižší ceny vodného ze 44 hlavních rumunských provozovatelů, přestože většina ostatních provozovatelů je dotována za účelem realizování investičních programů.
více »

Případová studie: Latur, Indie

Počet obyvatel: 500 000

  • Možnost dodávek pitné vody se za pouhé tři roky rozšířila ze 70 % na 90 % populace.
  • Objem pitné vody, kterou může odebírat jeden obyvatel denně, se zvýšil ze 75 litrů na 100 litrů.
  • Dostupnost dodávek vody vzrostla z 1 hodiny za 10 dnů na 3 hodiny každý druhý den.
  • V průběhu 2 let klesly ztráty vody z abnormálně vysoké úrovně 45 % na 10 %.
více »

Případová studie: Shenyang SEDA, Čína

Počet obyvatel: 127 000.
Procento nefakturované vody se během 3 let snížilo ze 30 % na 10 %.

  • snížení ztrát vody
  • zvýšení energetické efektivnosti
více »

Případová studie: Limeira, Brazílie

Počet obyvatel: 280 000.

  • Procento lidí připojených na kanalizační síť se za méně než 10 let zvýšilo ze 78 na 100, přestože populační růst byl 31 %.
  • Čištění odpadních vod dříve téměř neexistovalo. Dnes je ovšem veškerá odpadní voda vyprodukovaná ve městě vyčištěna.
  • Průzkumy zákaznické spokojenosti ukazují, že více jak 91 % zákazníků je spokojeno.
  • Sociálně únosný tarif umožňuje 5 000 rodinám získat 50% slevu na jejich vyfakturovanou spotřebu nepřesahující 15 m3.
více »

Případová studie: Mbombela, Jihoafrická republika

Počet obyvatel: 440 000

  • Za pouhých 5 let vzrostlo procento lidí využívajících dodávek pitné vody z 56 % na 89 %.
  • Podíl nelegálně postavených domů bez služeb souvisejících s dodávkami pitné vody se mezi lety 1999-2009 snížil ze 79 % na 9 %, přestože jejich celkový počet vzrostl.
  • Podíl inkasovaných tržeb na základě vystavených faktur se zvýšil ze 73 % na 78 %.
  • Společnost Sembcorp Silulumanzi je jednou z mála společností, které byla za systém provozování vodovodů udělena cena „Blue and Green Drop awards“.
více »

Případová studie: Rostock a jeho okolí, Německo

Počet obyvatel: 310 000

  • Nárůst počtu obyvatel napojených na kanalizační síť žijících v přilehlých předměstích: z 28 % na 86 %.
  • 80 000 zákaznických kontaktů ročně.
  • 94 % spotřebitelů považuje kvalitu pitné vody za vynikající.
  • Řízení kvality pitné vody je certifikováno dle normy ISO 22000.
  • Kvalita pitné vody odpovídá německým standardům DIN 2000.
více »

Případová studie: Apalit, Filipíny

Počet obyvatel: 103 000. Během osmi let byla zajištěna nepřetržitá dodávka vody pro 10 128 odběratelů, čímž došlo ke zvýšení míry pokrytí z 0,89 procent na 52,87 procent.
 

  • Během osmi let byla zajištěna dodávka nezávadné vody pro více než 50 procent obyvatel Apalitu.
  • Rozšíření dodávky vody dosud neobsluhovaným obyvatelům
  • Zajištění nezávadnosti vody
  • Přispění k cenové dostupnosti vodárenských služeb
více »