Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Případová studie: Společnost Tomago Aluminium, Austrálie

Tomago Aluminium svěřila společnosti Veolia správu nad veškerým sběrem, zpracováním a využitím odpadů produkovaných ve slévárně 
v Newcastlu v Novém Jižním Walesu, stejně jako služby průmyslové údržby jejích výrobních instalací.

 

GLOBÁLNÍ SPRÁVA VEŠKERÉHO ODPADU
Již zhruba deset let poskytuje Veolia celou škálu služeb pro největší slévárnu Austrálie. Portfolio zahrnuje spojené služby (vysokotlakové mytí, nakládka ve vakuu, třídění a recyklace materiálu, různé podružné služby spojené 
s procesem tavení), zpracování odpadu a využití zdrojů (evakuování odpadu vzniklého během procesu výroby s cílem jejich využití, běžný odpad a recyklovatelný odpad, sběr nebezpečného tekutého odpadu), běžnou údržba a služby pro ohnivzdorná zařízení (odebrání nádob a licích pánví, instalace, zprovoznění).


BEDLIVĚ SLEDOVANÉ INDIKÁTORY VÝKONNOSTI

Aby byla Veolia schopná zaručit kvalitu svých služeb a mohla kompetentně informovat zákazníky, definovala určitý počet klíčových indikátorů výkonnosti, které jsou na měsíční bázi sledávány. Tento reporting byl s úspěchem využívám zejména v oblasti bezpečnosti a zjištění dopadů na životní prostředí. Veolia byla díky kvalitě komplexně nabízených služeb dokonce oceněna jako „referenční dodavatel“.


Brett Jones, vedoucí odpovídající za smlouvu mezi Tomago Aluminium a Veolia Environnement:
„Toto globální partnerství nám umožňuje nabídnout společnosti Tomago Aluminium stejnou úroveň bezpečnosti a kvality na všechny služby, které zajišťujeme v závodě v Newcastlu. Jedná se o každodenní výzvu.“

 


Foto: Wikipedia, licence

redakce, 2. 3. 2015