Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Pro média

Máte zájem o vyjádření představitelů asociace? Po kliknutí se zobrazí přehled kontaků, včetně tiskových mluvčí našich členů.

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR, člen mezinárodního sdružení AquaFed

 • Bohdan SOUKUP, email: aquafed@aquafed.cz


Členové
Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR - kontakty pro média

 • MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ - Mgr. Markéta Bártová, tisková mluvčí, tel.: 577 124 257, mobil: 602 758 164, e-mail: bartova@smv.cz
 • Královéhradecká provozní - Veronika Bergrová, tisková mluvčí, tel. 495 715 131, email: veronika.bergrova@khp.cz
 • Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava - Mgr. Marek Síbrt, tiskový mluvčí, mobil: 725 500 509, e-mail: marek.sibrt@smvak.cz
 • ČEVAK - Jitka Kramářová, tisková mluvčí, tel.: 387 761 303, e-mail: jitka.kramarova@cevak.cz
 • Pražské vodovody a kanalizace - Marcela Dvořáková, ředitelka marketingu a komunikace, mobil: 602 649 910, e-mail: marcela.dvorakova@veoliavoda.cz
 • Severočeské vodovody a kanalizace - Ing. Iveta Kardianová, ředitelka komunikace a marketingu, tel.: 417 808 355, mobil: 606 655 500, e-mail: iveta.kardianova@scvk.cz
 • VODÁRNA Plzeň a.s. - Ing. Kateřina Chmelíčková, MS, tisková mluvčí, tel.: 377 413 151, e-mail: katerina.chmelickova@vodarna.cz
 • Středočeské vodárny, a.s.- Ing. Lenka Kozlová, tisková mluvčí, tel.: 312 812 140, mobil: 602 617 732, e-mail: lenka.kozlova@svas.cz
 • 1. SčV, a.s. - Kristina Blaszczyková, asistentka generálního ředitele, tel.: 318 622 631, mobil: 602 479 451, e-mail: asistentka@1scv.cz


Mezinárodní sdružení AquaFed

 • AquaFed Media Officer: Mr. Thomas VAN WAEYENBERGE, tel.: +32 479 23 78 26, e-mail: Thomas@AquaFed.org
redakce, 18. 10. 2016
Doporučujeme:

Windhoek má nouzi o vodu, ale o nápady rozhodně ne

Ve městě Windhoek záleží na každé kapce vody. To je také mottem podniku WINGOC, který provozuje jedno z mála zařízení na světě, jež z odpadních vod vyrábí vodu pitnou.

více »

Albuquerque: Nutnost zapojení soukromého sektoru k dosažení dostupnosti vody a sanitace je evidentní

Catarina de Albuquerqueová je bývalá zvláštní zpravodajka OSN a jako svou klíčovou oblast vždy měla boj za rovný přístup k vodě na celé Zemi. Součástí jejích deklarací byl vždy požadavek na uznání přístupu k vodě jako základního lidského práva. I při této činnosti ovšem podporuje soukromý sektor jako zřejmý prostředek k rychlému a efektivnímu zajištění co nejširšího přístupu k vodě.

více »

EK představila program na podporu cirkulární ekonomiky

Evropská komise přijala nový ambiciózní balíček týkající se kruhové ekonomiky, který má evropským podnikům a spotřebitelům pomoci v přechodu k efektivnějšímu hospodářství, kde jsou zdroje využívány udržitelnějším způsobem. Navržená opatření přispějí k „uzavření“ životního cyklu výrobků prostřednictvím větší míry recyklace a opětovného využívání a prospějí životnímu prostředí i ekonomice. Návrhy zahrnují celý životní cyklus od výroby a spotřeby až po nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami.

Tento přechod bude v příštích dvou letech finančně podpořen z evropských strukturálních a investičních fondů, částkou 650 milionů EUR z programu Horizont 2020 (programu EU pro financování výzkumu a inovací), částkou 5,5 miliardy EUR ze strukturálních fondů pro nakládání s odpady, jakož i vnitrostátními investicemi do oběhového hospodářství.


více »

Předseda vlády se zúčastnil klimatického summitu v Paříži

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pondělí 30. listopadu 2015 zúčastnil setkání hlav států a předsedů vlád, které se uskutečnilo v Paříži na úvod konference o změnách klimatu. Hlavním tématem summitu byla problematika ochrany klimatu, aktivity zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a adaptace na negativní dopady změny klimatu.

více »

APROVAK v České republice

Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR vznikla v červnu 2012. Jedná se o jedinou asociaci s cíleným zaměřením na problematiku provozování vodovodů a kanalizací v České republice.

více »

COP21: A. Frérot a dalších 78 představitelů společností prosazují přechod k nízkouhlíkové ekonomice

Jen několik dní před zahájením pařížské konference o klimatu COP 21 se z podnětu Světového ekonomického fóra sešli nejvyšší představitelé 78 významných nadnárodních společností, jejichž tržby dohromady dosahují 1,8 bln. eur, a vyzvali světové vůdce k ambiciózní dohodě o klimatu.

více »

Dlouhý: Věříme, že předpis bude vrácen k přepracování předkladateli

Opět v přesném znění zveřejňujeme reakci Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory, na otevřený dopis profesora Wannera k návrhu nového nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Ten byl předložen vládě bez diskuze s odbornou veřejností a obsahuje několik významných nedostatků.

více »

Dceřinná společnost Nova Veolia zajišťuje digitální služby pro vodárenství i energetiku

Prostřednictvím specializovaných firem Nova Veolia vyvíjí inovační digitálně orientované služby, které staví na rozsáhlých znalostech a zkušenostech mateřské společnosti. Služby jsou určené zájemcům ze státního i soukromého sektoru, jež působí nejen v oblasti vodního hospodářství, podporují růst a doplňují zavedené vodohospodářské služby.

více »

Ve světě je čištěno jen 20 % odpadních vod, v ČR vyčistíme 78 %

Více než 3,5 miliardy lidí nemá k dispozici bezpečné zdroje pitné vody. Jedním z cílů rozvojových programů Organizace spojených národů je tedy boj s tímto problémem všemi dostupnými prostředky. Ještě horší je však ve světě situace v odkanalizování a v čištění vod odpadních.

více »