Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Pronajměte si rozpouštědlo
!

Skupina Veolia zavedla před téměř dvěma roky nový obchodní model v podobě pronájmu rozpouštědel. Místo aby prodávala xylen, butylacetát nebo isopropylalkohol v kanystrech či barelech, Veolia je zákazníkům z průmyslového sektoru, zejména z farmaceutického a automobilového odvětví, pronajímá.

Jakmile začnou používaná rozpouštědla vykazovat zhoršení rozpouštěcích, ředicích nebo extrakčních vlastností, sběrné služby Veolie zajistí jejich odvoz do některé ze čtyř recyklačních jednotek ve Francii, ve Švýcarsku a ve Spojeném království, jež se podílejí na realizaci tohoto projektu. Zde proběhne regenerace rozpouštědel.

Proces obnáší odpařování a destilaci, přičemž míra recyklace rozpouštědel vychází na 75 až 80 %. „Cílem Veolie je extrakce cenných surovin, zvláště pak xylenu, jehož ceny velmi kolísají. Výhoda pro zákazníky spočívá v odběru recyklovaných rozpouštědel, jejichž cena je o 25 až 50 % nižší,“ vysvětluje Estelle Brachlianoff, ředitelka Veolie pro region Spojené království a Irsko.

Zpracování probíhá z velké části v závodě v Pikardii, který vyrábí 23 000 tun rozpouštědel ročně, z čehož 12 000 tun je obchodováno formou pronájmu. Tento model kruhové ekonomiky má jediné omezení: je vhodný především pro menší odběratele s omezenou spotřebou rozpouštědel v řádu několika kanystrů či barelů; u podniků s velkou spotřebou je hůře uplatnitelný.

Veolia v současné době zavádí systém nahrazení výrobku službou (Product-Service System, PSS). Podstata systému „výrobek-služba“ spočívá v přechodu od prodeje výrobků k prodeji funkce těchto výrobků čili k prodeji kvality služeb, což v tomto případě znamená dodávky rozpouštědel s vynikajícími užitnými vlastnostmi. Program tohoto typu je součástí širšího procesu kruhové ekonomiky.

redakce, 1. 4. 2015