Rewrite letters from the image.
 
 
detail

SmVaK Ostrava ve Frýdku-Místku letos investují do infrastruktury více než 43 milionů korun

S koncem prázdnin zahájila společnost SmVaK Ostrava další významný investiční projekt ve Frýdku-Místku v oblasti kanalizační sítě. Použije také bezvýkopovou technologii, aby snížila dopad své činnosti na pozemní komunikace. Hotovo bude na konci roku. Zrekonstruuje také vodovod v ulici Čs. červeného kříže.

Právě probíhá rekonstrukce více než 705 metrů kanalizace v ulicích Čs. červeného kříže, Švabinského a Nad Lipinou za téměř 12 milionů korun. Současně se v ulici Čs. červeného kříže buduje 151 metrů vodovodu za 1,5 milionu korun

Kameninová a betonová kanalizace v ulicích Švabinského, Čs. červeného kříže a Nad Lipinou je po více než padesáti letech značně opotřebovaná a její technický stav odpovídá době jejího provozu. Do kanalizace se tak netěsnostmi dostávají balastní vody, které ji dále zatěžují. V nevyhovujícím technickém stavu jsou také betonové revizní šachty.

„Klasickou technologií zrekonstruujeme kanalizaci v ulicích Čs. červeného kříže a Švabinského v délce více než 580 metrů. Na více než 124 metrech v ulicích Nad Lipinou a částečně také Čs. červeného kříže použijeme bezvýkopovou metodu, abychom eliminovali dopad naší činnosti na povrch. Pod komunikací Nad Lipinou použijeme technologii řízeného protlaku. Díky ní není nutné zasahovat do povrchu a omezovat provoz na vozovce,“
říká technický ředitel společnosti SmVaK Martin Veselý.

Součástí projektu je také rekonstrukce dvaceti čtyř revizních šachet a šestapadesáti kanalizačních přípojek včetně dvaceti pěti domovních revizních šachet a přepojení kanalizačních vpustí.
Část kanalizace bude zrekonstruována ve stávající trase a část povede v trase nové, přičemž ta původní bude zafoukána směsí popílku a cementu.

V koordinaci s rekonstrukcí kanalizace přistoupila vodohospodářská společnost také k vybudování nového vodovodního řadu v ulici Čs. červeného kříže. Provede výměnu 151 metrů potrubí z šedé litiny, které je po více než padesáti letech provozu ve špatném technickém stavu, za potrubí z tvárné litiny a polyethylenu. Stav původního vodovodu by mohl být negativně ovlivněn stavebními pracemi při rekonstrukci blízké kanalizace.

„Ve Frýdku-Místku letos investujeme do obnovy vodohospodářské infrastruktury více než 43 milionů korun. Některé projekty, jako je například rekonstrukce kanalizace i vodovodu v ulici Vrchlického, jsme již dokončili. Některé, jako je například rekonstrukce vodovodu i kanalizace v ulicích Lidická a Boženy Němcové, jsou v plném proudu. Další odstartovaly v uplynulých dnech. Pozornost v letošním roce věnujeme také čistírně odpadních vod pro Frýdek-Místek, kde například zrekonstruujeme usazovací nádrže,“
vysvětluje generální ředitel společnosti SmVaK Anatol Pšenička.

Společnost SmVaK investovala za posledních dvacet let do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury zhruba 9,3 miliardy korun, což představuje ročně průměrně 442 milionů korun. Od roku 2008 se tato částka drží nad půlmiliardou korun ročně. Letos dosáhne s 550 milióny korun nejvyšší hodnoty v historii společnosti.

redakce, 9. 9. 2016
Doporučujeme:

Domácnosti, firmy i obce oceňují kvalitu a spolehlivost dodávek pitné vody od SmVaK Ostrava

Pozitivně vnímá SmVaK Ostrava 95 % dotazovaných představitelů měst a obcí a 99 % zástupců firemního sektoru, kteří výrazně pozitivně hodnotili také vystupování zaměstnanců vodárenské společnosti při řešení provozních záležitostí. Vyplývá to z průzkumu zákaznické spokojenosti, který realizovala agentura Respond & Co. v lokalitách Moravskoslezského kraje, kam vodárenská společnost působí.

více »

Stará čistírna odpadních vod v Karviné byla odstraněna

Původní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Karviné, která byla uvedena do provozu v roce 1961 a byla na začátku nového tisíciletí nahrazena novým moderním provozem splňujícím přísné legislativní požadavky, je zdemolována a areál je vyčištěn. Odstranění chátrající objektů nevyužívaného provozu bylo provedeno také s ohledem na požadavky statutárního města Karviná. 

více »

Zabezpečme vodoměry před zamrznutím! 


Před zimou a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr, aby nedošlo k jeho poškození. Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí negativní dopad také na naši peněženku.


více »

Ženklava na Novojičínsku získá kapacitnější přívod pitné vody

V těchto dnech vrcholí investice SmVaK Ostrava, díky níž bude zvýšena kapacita přívodního řadu pitné vody a bude umožněno napojení nových nemovitostí na veřejný vodovod.

více »

SmVaK Ostrava: jak si pohodlně s využitím moderních komunikačních prostředků objednat služby


SmVaK Ostrava včera odstartovaly provoz online nástroje, jehož prostřednictvím si mohou zákazníci z pohodlí domova vybírat ze služeb, které společnost nabízí.

více »

Část Hradce nad Moravicí bude mít kvalitnější vodu


Na začátku září začala v Hradci nad Moravicí významná stavební akce, v jejímž průběhu bude v letošním roce zmodernizováno 876 metrů ocelového a litinového potrubí v ulicích Písecká, Bezručova, Fučíkova a Komenského. Nové potrubí bude z tvárné litiny s vnitřní vystýlkou, případně z vysokohustotního polyetylenu. Hotovo bude do konce listopadu.


více »

Proběhlo odkalení přivaděče Ostravského oblastního vodovodu mezi Úpravnou vody Podhradí a Krmelínem


Na začátku října proběhla každoroční akce Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, jejímž cílem je odvést z vodovodního potrubí nežádoucí sedimenty železitého původu, které se v něm postupně usazují. 

více »

Výměna téměř pěti kilometrů vodovodu bezvýkopovou metodou za osm milionů korun na Budišovsku

Poté, kdy převzala zásobování vojenského újezdu a Města Libavá pitnou vodou Armádní Servisní a byl ukončen odběr z vodovodního řadu společnosti SmVaK Ostrava, je nutné optimalizovat dodávky pro část Budišova nad Budišovkou - Podlesí. 

více »

Významné vodojemy Ostravského oblastního vodovodu procházejí modernizací

Vodojemy jsou tradičně symbolem dodávek pitné vody stejně jako velmi často významnou dominantou kulturní krajiny. Společnost SmVaK Ostrava provozuje 370 vodojemů s celkovým objemem téměř 390 tisíc kubíků pitné vody, z toho 112 vodojemů s největší kapacitou je součástí páteřního výrobního a distribučního systému Ostravského oblastního vodovodu. 

více »

Na Karvinsku finišují tři významné projekty modernizace vodovodních sítí

Další tři projekty směřující do obnovy infrastruktury pro dodávky pitné vody budou dokončeny v posledním srpnovém týdnu v Havířově a Karviné. Již na začátku prázdnin bylo za více než šest a půl milionu rekonstruováno 642 metrů vodovodní sítě a související infrastruktury z poloviny padesátých let minulého století v Chopinově, Třeneckého, Sadově a Šmeralově ulici v Havířově. 

více »

Rekonstrukce vodovodních řadů na Frýdecko-Místecku jsou v plném proudu

Několik významných investičních projektů do vodovodních sítí odstartovala na začátku léta společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava na Frýdecko-Místecku. 

více »

Čistírna odpadních vod ve Vítkově bude fungovat ještě efektivněji

Na Opavsku společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava aktuálně modernizuje nebo rozšiřuje čistírny odpadních vod v Dolním Benešově nebo Háji ve Slezsku, významný projekt odstartoval ale také ve Vítkově. 

více »

Čistírna odpadních vod v Háji ve Slezsku získá další kapacitu

Díky projektu za více než 10 milionů korun bude na rozšířenou čistírnu možné v případě potřeby napojit například Mokré Lazce, Štítinu nebo Nové Sedlice.

více »

V Českém Těšíně startuje významná rekonstrukce kanalizace i vodovodu

Zhruba 10 milionů korun investuje společnost SmVaK Ostrava do rekonstrukce kanalizačních stok a související infrastruktury v Karvinské ulici v Českém Těšíně. Stavba se týká 525 metrů kanalizační sítě a související infrastruktury, téměř 300 metrů bude provedeno bezvýkopovou metodou, kdy bude do potrubí vtažena samonosná vložka. 

více »

Čistírna v Karviné bude ještě efektivněji odstraňovat dusík z odpadní vody

Cílem projektu je využít část třetího koridoru aktivační nádrže, který v současnosti slouží jako rezerva a není vystrojen technologiemi, k další redukci objemu dusíku ve vyčištěné vodě. Právě odpovídající odstranění tohoto prvku a jeho sloučenin z vody je nejsledovanějším parametrem z hlediska kvality celého procesu.

více »

Čistírna odpadních vod ve Frýdku-Místku bude mít lépe provzdušněné srdce

Horkému počasí musí čelit zaměstnanci čistírny odpadních vod ve Frýdku-Místku, kteří v současnosti připravují k opravě druhý koridor aktivačních nádrží. Práce na prvním z nich jsou již dokončeny, kompletní finalizace opravy je plánována na červenec. 

více »

Deratizace v plném proudu: Do kanalizační sítě směřuje 42 tisíc návnad pro potkany

Více než 3,3 tuny návnad pro potkany poputuje do kanalizačních sítí a související infrastruktury v obcích a městech, kde je provozuje společnost SmVaK Ostrava. Stejně jako každý rok odstartovala na jaře plošná deratizace, jejímž cílem je udržet počet potkanů v síti na stabilizované úrovni. Deratizace byla zahájena na konci dubna v Českém Těšíně, pokračuje se postupně v dalších městech a obcích v regionu.

více »

Jak se vyrábí pitná voda? Jak se čistí voda odpadní? Přijďte se podívat do provozů společnosti SmVaK

V sobotu 25. března zpřístupní společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava veřejnosti areály čistíren odpadních vod v Opavě, Novém Jičíně, Karviné a Frýdku-Místku (Sviadnově). V prostorách největší beskydské úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí proběhne kromě exkurze také ukázka toho, jak lokalizovat poruchy na vodovodní síti a trasovat potrubí.

více »

Téměř 170 milionů do vodovodů, kanalizací a čistíren na Opavsku

Více než 66 milionů bude letos investováno do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, téměř 59 milionů je na Opavsku v roce 2017 určeno na obnovu a rozvoj vodovodních sítí. Po dokončení největší strojně-technologické modernizace Úpravny vody Podhradí v její téměř šedesátileté historii za 130 milionů korun na konci roku 2016 proběhnou letos významné opravy vodojemů na páteřní síti – například v Chvalíkovicích.

více »

Více než 113 milionů korun do modernizace a oprav vodovodů, kanalizací a čistíren na Karvinsku

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investuje v roce 2017 do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury 526 milionů korun. Zhruba pětina z těchto prostředků je určena pro vodovodní a kanalizační sítě nebo čistírny odpadních vod v okrese Karviná. Například v obci Dětmarovice vzniknou téměř dva kilometry moderního a kapacitnějšího vodovodu.

více »

Do vodohospodářské infrastruktury na Frýdecko-Místecku a Třinecku směřuje 165 milionů

Téměř 45 milionů korun investuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava v roce 2017 do vodovodní sítě na Frýdecko-Místecku a Třinecku, více než 30 milionů bude směřovat do projektů v oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod.

více »

Nepotřebné pomáhá potřebným: Zaměstnanci SmVaK se zapojili do sbírky oblečení organizace Moment ČR

V předvánočním období se podařilo vybrat 370 kilogramů oblečení. Jeho prodej v dobročinných second handech pomůže například mobilnímu hospici Ondrášek nebo dennímu stacionáři Žebřík.

více »

Kanalizace není odpadkový koš! Ani o Vánocích

Do čistíren společnosti SmVaK Ostrava dotéká velké množství látek a předmětů, které do odpadních vod nepatří. Způsobují provozní problémy, zvyšují náklady a mohou zatěžovat životní prostředí

více »

460 metrů nového vodovodu v Horních Bludovicích převážně bezvýkopovou technologií

Kvůli vysoké poruchovosti a tlakovým poměrům bude vyměněno 460 metrů potrubí z padesátých let minulého století. Vzhledem k tomu, že je větší část trasy vedena zahradami a okrajem lesa, je v délce 360 metrů stavba realizována bezvýkopovou pokládkou řízeným horizontálním vrtáním. Zbývajících sto metrů bude položeno otevřeným výkopem.

více »

Kopřivnice má 550 metrů nového vodovodu za 4,7 milionu korun

Díky použití metody berstliningu, kdy je nové potrubí zataženo do toho stávajícího, u kterého přitom dochází k jeho destrukci, nebylo nutné na více než 500 metrech zasahovat do povrchu a omezovat občany. Nový vodovodní řad v ulicích Pionýrů a Sadová v Kopřivnici byl vybudován z tvárné litiny s ochranným obalem z cementové malty s profilem DN 80.

více »

Rekonstrukce vodovodů na Bílovecku za více než 17 milionů korun

Téměř 1 100 v Bílovci, více než 350 ve Zbyslavicích a 390 ve Slatině. Tolik metrů nových vodovodních sítí buduje v současnosti na Bílovecku společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Všechny tři projekty celkem za více než 17 milionů korun začaly v létě a měly by být hotovy do konce roku. 

více »

Unikátní vzdělávací hra o vodě se po prázdninách vrací do škol

Žáci druhého stupně čtrnácti základních škol v Moravskoslezském kraji se mohli na jaře díky spolupráci společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava s experty na interaktivní vzdělávací programy zúčastnit vzdělávacího programu Strom života.

více »

Společnost SmVaK Ostrava bude provozovat kanalizaci v Dolních Domaslavicích

SmVaK Ostrava zvítězily v koncesním řízení a budou od 1. října provozovat kanalizaci v obci u Žermanické přehrady. Odpadní vody budou odváděny do čistírny odpadních vod v Soběšovicích.

více »

Jablunkovsko je nově napojeno na centrální systém dodávek pitné vody

Za účasti zástupců měst a obcí, vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj Jiřího Ciencialy a vedení společnosti SmVaK byl slavnostně otevřen a uveden do provozu nový vodojem v obci Milíkov na Jablunkovsku, který zajistí přístup k dostatečné kapacitě pitné vody páteřního distribučního systému Ostravského oblastního vodovodu.

více »

Společnost SmVaK zavádí certifikovaný systém zvyšování energetické účinnosti

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava implementovala energetickou politiku a identifikovala jednotlivé aspekty nakládání s energiemi, které bude dále pravidelně monitorovat a analyzovat. Byly stanoveny cíle, jakých úspor a v jakých oblastech lze při nakládání s energiemi dosáhnout.

více »

Padesát milionů korun do obnovy vodohospodářské infrastruktury v Karviné v roce 2016

V Karviné v letošním roce společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava dokončila, v současnosti realizuje nebo právě připravuje čtrnáct projektů obnovy vodohospodářské infrastruktury. Aktuálně se staví na šesti místech. Výsledkem bude mimo jiné 1787 metrů nových vodovodních řadů, 1713 metrů kanalizačních stok a přípojek.

více »

V Novém Bohumíně budou mít 1220 metrů nového vodovodu za více než 12 milionů korun


Tři významné rekonstrukce na vodovodní síti byly v červnu zahájeny v Novém Bohumíně. Při největší z nich bude vyměněno 946 metrů vodovodního řadu v ulicích 9. Května a Trnková. Tím bude zajištěna dostatečná kapacita pro zásobování průmyslové oblasti poblíž Drátovenské ulice v případě poruchy obvyklého způsobu zásobování.

více »

Dolní Lutyně bude mít díky investici společnosti SmVak Ostrava 497,6 metru nového vodovodu

Akce bude stát více než 3,6 milionu korun. 143 metrů bude vybudováno otevřeným výkopem ve stávající trase, 214 metrů otevřeným výkopem v nové trase, 77 metrů bezvýkopovou metodou řízeného vrtání a více než 63 metrů metodou berstlining.

více »

Nový Jičín bude mít 443 metrů nového vodovodu za 5 milionů korun

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava realizuje v současnosti dvě významné rekonstrukce vodovodních řadů na Novojičínsku. Celkové náklady projektů v Novém Jičíně a Frenštátu pod Radhoštěm se vyšplhají na 7,5 milionu korun. V Novém Jičíně se začalo stavět v dubnu a hotovo bude v srpnu, akce ve Frenštátě byla zahájena v dubnu, kompletně dokončena bude v srpnu.

více »

Bernartice nad Odrou budou mít zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod za více než 3,7 milionu korun

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava rekonstruuje čistírnu odpadních vod v Bernarticích nad Odrou. Provoz je v současnosti hydraulicky i látkově přetížen, což snižuje jeho účinnost při odstraňování amoniakálního dusíku z odpadních vod. Díky investici se zlepší kvalita vypouštěné vody a zvýší kapacita provozu. Bude tedy možné napojit další obyvatele a pomoci rozvoji obce.

více »

Koloběh vody pro odvážné: pohádkové postavy provedou děti světem vody

Nejodvážnější budou za ztvárněné dobrodružství oceněny. Čtrnáctý ročník mezinárodní soutěže v kreslení pro děti připravily SmVaK Ostrava ve spolupráci se společností Aqualia. Důraz je kladen na práci s moderními technologiemi a na prohlubování znalostí o významu vody pro životní prostředí i člověka

více »

Stovky návštěvníků si nadšeně prohlédly provozy společnosti SmVaK Ostrava

Zájemci navštívili Úpravnu vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a čtyři významné čistírny odpadních vod v regionu. Děti i rodiče se seznámili s procesem výroby pitné vody a čištění té odpadní.

více »

Společnost SmVaK otevře u příležitosti Světového dne vody vybrané provozy veřejnosti

Zájemci budou moci navštívit Úpravnu vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a významné čistírny odpadních vod v regionu. Kapacita je omezená a je nutné se předem zaregistrovat

více »

SmVaK: rekordní investice v roce 2016, v dalších letech by měly dále růst

Společnost letos plánuje investovat do výstavby nových vodohospodářských kapacit a modernizace, případně údržby, stávajících zařízení téměř 550 milionů korun.

více »

Společnost SmVaK podpoří aktivní zaměstnance v jejich obecně prospěšných aktivitách

V letošním roce bude rozděleno mezi neziskové organizace, v nichž působí zaměstnanci SmVaK, 198 843 korun

více »

Odběratelé oceňují kvalitu pitné vody dodávané společností SmVaK Ostrava

Více než 95 % domácností, jimž dodává pitnou vodu společnost SmVaK Ostrava, hodnotí pozitivně její kvalitu. 61 % lidí ji dokonce považuje za velice kvalitní. Vyplývá to z průzkumu zákaznické spokojenosti, který na konci roku 2015 realizovala společnost Respond & Co. v lokalitách Moravskoslezského kraje, kam SmVaK dodává pitnou vodu a odvádí vodu odpadní.

více »

Lidé ve Frýdku-Místku pijí nově také vodu z Morávky

Společnost SmVaK Ostrava po dohodě s Povodím Odry přistoupila 12. ledna 2016 k dalšímu opatření, jehož cílem je dále šetřit objem vody v nádrži Šance, která je v současnosti naplněna zhruba na 30 % své kapacity, a naopak více využít vodu z údolní nádrže Morávka, jež je naplněna v současnosti asi ze tří čtvrtin.


více »

Plaveme v tom spolu! Společnost SmVaK Ostrava podporuje zaměstnance, kteří pomáhají

Mezi zaměstnanci společnost SmVaK Ostrava je velké množství lidí, kteří se ve svém volném čase a většinou bez nároku na odměnu věnují společensky prospěšným aktivitám. Firma chce potvrdit, že jí tyto aktivity jejích zaměstnanců nejsou lhostejné, váží si jich a zaslouží si podporu. Proto přicházís programem s názvem Plaveme v tom spolu!

více »

Vodárny rekonstruovaly řád u Bašky, nestačil už dodávce vody

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK), která je jednou z největších vodárenských firem v zemi, za více než sedm milionů korun opravila vodovodní řad v Kunčičkách u Bašky na Frýdecko-Místecku. Stav potrubí už nestačil dodávce vody především v době odběrových špiček.

více »