Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Vodárenské společnosti na východě Čech se dohodly na spolupráci nejen proti suchu

Vodárenské společnosti východních Čech podepsaly symbolicky v den oslav Světového dne vody smlouvu o spolupráci, jejímž cílem je zajistit předávání informací, zkušeností a zejména plánování a případné pomoci v dodávkách surové vody při krizových otázkách spojených se suchem.

Prvního března podepsaly smlouvu: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Královéhradecká provozní, a.s. a Vodárenská společnost Chrudim, a.s.. Všechny tyto zmiňované společnosti využívají takzvanou Vodárenskou soustavu východní Čechy (VSVČ), která zabezpečuje dodávky pitné vody pro obyvatele okresů Hradec králové, Pardubice, Náchod a Chrudim. Její hlavní výhodou je dostatečná kapacita přírodních zdrojů a přívodních řadů propojující skupinové vodovody těchto 4 významných východočeských měst. Flexibilita těchto systémů umožňuje zásobení vodou obcí z míst jejího přebytku do míst jejího nedostatku.

Vodárenská soustava byla realizována v letech 1993 až 1999 s celkovými náklady 1,3 miliardy korun českých a přispěla k významnému rozvoji veřejného zásobování pitnou vodou.
Vodu systém získává z podzemních zdrojů v Polické křídové pánvi, jímacího území Litá, Hrobice, Podlažice a povrchových zdrojů písníku Oplatil a řeky Orlice. Průměrná využitelná kapacita celé soustavy je 1.050l/s.

Významu nabývá Vodárenská soustava zejména v několika posledních letech, kdy se začínají projevovat negativní dopady sucha. V hlubinných zdrojích, jakými jsou Polická křídová pánev a jímací území Litá se prozatím nedostatek vody neprojevil. Nedostatek či ztráta vody byly zatím identifikovány pouze u zdrojů kvarterních. Je však třeba zmínit, že za poslední dvě mimovegetační období (listopad až březen) hydrologických roků 2014 a 2015 byl srážkový úhrn v jímací oblasti Litá o 110mm pod dlouhodobým normálem (1981-2010).

Všechny participující společnosti jsou si vědomi nenahraditelného významu Vodárenské soustavy východní Čechy. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. například v roce 2015 zpracovala návrh na postupnou rekonstrukci a modernizaci přivaděče DN800, který je součástí systému a přivádí v délce 26km vodu z náchodské části (vodojem Bohuslavice) do Hradce Králové. „Dnešní podpis smlouvy je dalším zodpovědným krokem na cestě ve spolupráci, smysluplném využívání zdrojů vody a jejich ochrany nejen pro současnost, ale zejména pro budoucnost,“ dodává Zdenek Fink, primátor města Hradec Králové.

redakce, 25. 3. 2016
Doporučujeme:

Veolia se zaměřila na inovaci v oblasti síťových řešení pro řízení měst a vyvinula tři nové aplikace

Veolia se zaměřila na inovaci v oblasti síťových řešení pro řízení měst a vyvinula tři nové aplikace: Urban Board pro volené zástupce, Urban Pulse pro obyvatele měst a Urban Hypervision Systems pro provozovatele komunálních služeb. Tyto digitální aplikace zvyšují výkonnost městských infrastruktur a přispívají k vyšší kvalitě života obyvatel. Veolia, jež je předním francouzským aktérem v oblasti „internetu věcí“ (anglicky „Internet of Things“, v informatice se takto označuje propojení vestavěných zařízení s internetem), spravuje síť čítající více než 1,8 milionu připojených objektů a má špičkové postavení v oblasti managementu propojených dat.

více »

Vodohospodáři jednali s premiérem Sobotkou o páteřních přivaděčích vody

V úterý 17. května 2016 jednali zástupci vodárenských společností Náchoda, Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi s premiérem Bohuslavem Sobotkou v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. o významu páteřních přivaděčů vody v České republice. Jednání se zúčastnili i primátoři a starostové uvedených měst.

více »

Veolia vyprojektuje a vybuduje ve Švédsku „čistírnu budoucnosti"

Borås, druhé největší město na západě Švédska, pověřilo Veolii vyprojektováním a vybudováním inovativního provozního závodu na čištění odpadních vod s využitím nejmodernějších technologií. Tato exemplární čistírna odpadních vod bude vzorem hodným následování, pokud jde o energetickou účinnost a ohleduplný přístup k životnímu prostředí.

více »

Veolia recykluje užitkovou vodu v Apalačských horách

Je naprosto nezbytné omezit dopad produkce břidlicového plynu a ropy na životní prostředí. Americká společnost Antero Resources proto pověřila Veolii zpracováním veškeré užitkové vody ve svých provozech v Apalačských horách (Západní Virginie, USA).

více »

Světový den vody se blíží!

22. březen je již více než 20 let označován jako Světový den vody. Řada vodárenských společností tedy využívá tohoto dne k uspořádání zajímavých akcí pro široku veřejnost. Pojďme se podívat, z čeho můžeme letos vybírat. Akce se konají nejen 22.3., ale také v následujících týdnech.

více »