Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Vodní dům se otevřel pro veřejnost

V sobotu 19. března 2016 se pro veřejnost otevřelo interaktivní středisko Vodní dům u obce Hulice v blízkosti úpravny vody Želivka.

Dům provozuje Český svaz ochránců přírody Vlašim, projekt jeho výstavby je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operačního programu Životní prostředí. Generálním partnerem je společnost Veolia Česká republika, dalšími partnery jsou společnosti Pražské vodovody a kanalizace, Úpravna vody Želivka a státní podnik Povodí Vltavy.

Vodní dům je moderní návštěvnické středisko s interaktivní expozicí, která bude návštěvníkům představovat dvě tváře vody: vodu jako nezbytnou podmínku života - nenahraditelnou surovinu a vodu jako biotop pro rostliny a živočichy.

Návštěva Vodního domu je vhodná pro všechny věkové kategorie
, především ale pro rodiny s dětmi a školy. V atriu střediska (nejen pro děti) čeká umělý vodopád a soustava čerpadel, lopatkových mlýnků a dalších nerezových vodních prvků, které mohou samy děti pohánět vlastními silami. Při okružní procházce vnějším areálem návštěvníci uvidí umělý suchý poldr, přirozené meandry umělého potůčku, malou vodní nádrž s živými rybami nebo hadcovou skalku – ukázku národní přírodní památky s rostlinným společenstvím, které lze nalézt pouze a jen na podloží horniny zvané hadec, která je v naší zemi poměrně vzácná a živočichové a rostliny na ní žijící tvoří originální biotop.

Samotná expozice Vodního domu je navržena tak, aby učila prostřednictvím neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování, jejichž iniciátorem bude návštěvník. V expozici hrají významnou roli všechny lidské smysly - vedle zraku zapojí návštěvníci svůj sluch, hmat i chuť!

První část je nazvaná Vodní mikrosvět. Tady návštěvníci uvidí vodní organismy, které nejsou pozorovatelné pouhým okem. Umožní jim to zvětšené modely, mikroskopy a makrofotografie.

Druhá část, nazvaná Podvodní makrosvět, představí návštěvníkům vodní rostliny a zvířata. V několika akváriích uvidíte ryby a vodní hmyz a do sluchátek vám bude znít zurčení vody, strop se stane ze dna pozorovanou hladinou vody se svou hrou světel a stínů a několika skleněnými průhledy do expoziční nádrže budete moci sledovat ryby a život pod vodní hladinou.

V další sekci Mokřadní život potom můžete pozorovat přírodní scenérii na břehu včetně zvukové kulisy hlasů ptáků a žab.

V poslední části expozice, nazvané Pitná voda a koloběh, se přenesete z přírody do našeho světa. Návštěvníci zjistí, že většinu jejich těla tvoří voda a při ochutnávce ve vodním baru také to, že každá voda chutná trošku jinak.

Ve Vodním domě - v přednáškovém sále - si návštěvníci mohou prohlédnout také vzácné originály nástěnných maleb od neznámého autora z doby Karla IV, pocházející ze zatopeného kostela sv. Jana Křtitele, který stál v Dolních Kralovicích. Ty byly zatopeny vodní nádrží Švihov.


Vodní dům má přichystané speciální výukové programy pro mateřské i základní školy. Ty doplňují prohlídku expozice a pomohou žákům představená témata pochopit do hloubky. Po předchozím objednání je možné v letních měsících navštívit také hráz vodního díla Švihov. Prohlídka hráze s průvodcem Vodního domu je jedinou možností, jak toto unikátní místo navštívit. Vodní nádrž Švihov – Želivka je začleněna do evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a právě druhy vázané na vodní nádrž a její okolí budou ve Vodním domě představeny.

Výstavba Vodního domu začala v srpnu 2014, v listopadu 2015 byl dům otevřen pro exkurze škol, v letošním březnu se otevírá pro širokou veřejnost.

Vstupné: 90 korun pro dospělé návštěvníky a 50 korun pro děti

Centrum bude otevřeno celoročně v době od 9.00 hodin do 16.00 hodin každý den kromě pondělí, v turistické sezóně bude otevírací doba prodloužena do 17.00 hodin.

redakce, 21. 3. 2016