Rewrite letters from the image.
 
 
Co je Aquafed?
  • AquaFed je uznáván mezinárodními organizacemi jako představitel soukromého vodohospodářského sektoru.
  • AquaFed umožňuje členství všem privátním společnostem, které zajišťují veřejné služby v oblasti vodovodů a kanalizací, a to bez ohledu na jejich velikost či geografický původ.
  • AquaFed zastupuje v současné době více než 300 soukromých provozovatelů ze 40 zemí světa (údaj z listopadu 2012).
  • Jednotliví provozovatelé jsou v asociaci zastoupeni buď přímo nebo prostřednictvím svých národních sdružení (jako je tomu v případě ČR).
  • AquaFed se účastnil nebo byl zastoupen např. na summitu v Riu de Janeiro „Rio+20 Summit“ v roce 2012, na 6. Světovém fóru o vodě v roce 2012 či na 5. Světovém fóru o vodě v roce 2009.

 

Vyplnění mezery na trhu
V mezinárodním měřítku nebyli dosud soukromí provozovatelé vodovodů a kanalizací zastoupeni jako celek. Veřejné instituce, státní úřady či různé zainteresované mezinárodní organizace postrádaly způsob, jakým s daným sektorem komunikovat jakožto s celkem. Musely tak ad hoc kontaktovat jednotlivé společnosti nebo byly odkázány na informace z jiných zdrojů.

Vznik AquaFedu byl tedy odpovědí na reálný požadavek mezinárodních organizací - byla založena organizace, která je schopna jednotně reprezentovat soukromé provozovatele ze všech koutů světa.

Prostřednictvím AquaFedu jsou soukromí operátoři schopni spolupracovat s ostatními zainteresovanými stranami (stakeholdery) a společnými silami nalézat praktická řešení požadavků v rozličných oblastech - např. širší nabídka poskytovaných služeb, ekonomický rozvoj, zlepšení zdraví a životních podmínek, snížení chudoby či dopad klimatických změn.