Rewrite letters from the image.
 
 
Mezinárodní tým AquaFed

PAYEN, Gerard - President of the Federation


Gerard PAYEN se již více než 25 let věnuje hledání řešení ve vodohospodářském sektoru v různých zemích světa. Poté, co se stal členem senior managementu společnosti Degrémont, mezinárodní skupiny působící na vodohospodářském trhu, byl v čele všech aktivit v oblasti vodního hospodářství obchodní skupiny zvané Lyonnaise des Eaux, posléze Suez. Byl u toho, kdy se skupina stala celosvětovým leaderem v oblasti vodovodních a kanalizačních služeb. Dnes své pracovní úsilí upíná k prohloubení mobilizace mezinárodního prostředí vodohospodářského trhu, a to převážně ze svých pozic poradce generálního tajemníka OSN a prezidenta AquaFedu. Účastnil se všech nedávných mezivládních konferencí na téma voda.


MOSS, Jack - Senior Water AdviserDE ALFONSO, Erasmo - Senior Water Adviser 
MAITREROBERT, Xavier - Senior Water Adviser 
VAN WAEYENBERGE, Thomas - Head of the Brussels Office and Communications Officer 
DARGERE, Nadine - Office Manager