Rewrite letters from the image.
 
 
Princip fungování AquaFed

Výkonný výbor (stanovený všeobecným shromážděním) je odpovědný za:

 • každodenní chod AquaFedu
 • rozvíjení pozic a stanovisek AquaFedu k jednotlivým problematickým otázkám týkajícím se vody, které vyvstanou na mezinárodním poli
 • kontrolu naplňování cílů AquaFeduPracovní skupiny připravují stanoviska a názory AquaFedu na otázky spojené s vodovody a kanalizacemi tak, aby v mezinárodním měřítku vytvářely pevné postoje k dané problematikce. Stanoviska a názory AquaFedu přitom respektují různorodost svých členů a jejich odlišné způsoby provozování.

Témata pracovních skupin:
1) Organizace nabídky služeb na dodávku a výrobu pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod:

 • různé důvody pro volbu účasti soukromého sektoru
 • faktory úspěšnosti

2) Management vodovodů a kanalizací: zkušenosti soukromého sektoru

 • přínosy a výsledky
 • efektivita a výkonnost

3) Dostupnost vodovodních a kanalizačních služeb
4) Monitoring & Benchmarking
5) Financing

 • jak zkombinovat veřejné a soukromé prostředky
 • dlouhodobě udržitelné pokrytí nákladů – cenová dostupnostČlenství v AquaFedu je otevřené všem soukromým společnostem, které jsou aktivní v managementu veřejných vodovodů a/nebo kanalizací, a to na základě smluv, joint-venture nebo licencí udělených státními orgány.

Kategorie členství v AquaFedu:

 • národní oborové asociace
 • firemní členové (jednotliví provozovatelé)
 • partnerská sdružení

Členské společnosti musí mít jako svoji hlavní činnost provozování vodovodních a/nebo kanalizačních sítí a poskytování s tím spojených služeb.